plik docx

opis przypadku

opis przypadku do procesu pielęgnacyjnego chorej na SM
1.Opis badanego pacjenta Chora lat 26 z rozpoznaną chorobą Stwardnienia Rozsianego (postać rzutowo remisyjna . Przy przyjęciu: stan chorej ogólny średni, przytomna , podsypiająca ,kontakt słowny szczątkowy, wypowiada pojedyncze ,niezrozumiałe słowa, na polecenie zamyka oczy , wydolna oddechowo i krążeniowo. Temperatura ciała 38.2 stopnie C, ciśnienie 136/88 mmHg, tętno 110/minutę W badaniu ne...

plik doc

Urazy mózgowo-czaszkowe

Rodzaje, podział, objawy, badania diagnostyczne, skala Glasgow, leczenie, pierwsza pomoc, model opieki pielęgniarskiej.
Wstęp Rozróżnia się wiele urazów czaszkowo-mózgowych, począwszy od rany skóry, aż do stanowiącego bezpośrednie zagrożenie życia obrzęku mózgu. Również uszkodzenia kręgosłupa mogą być różnorodne, zaczynając od złamania kręgów, a kończąc na urazie rdzenia kręgowego skutkującym paraliżem. Schimelpfenig T., przełożyła Gębska A.: Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych, wyd...

plik docx

Stwardnienie rozsiane - charakterystyka

Stwardnienie rozsiane. Informacje ogólne i szczegółowe dotyczące choroby.

Stwardnienie rozsiane jest powoli postępującą chorobą, charakteryzującą się rozsianymi ogniskami demielinizacji w mózgu i rdzeniu kręgowym. Choroba najczęściej rozpoczyna się na początku wieku dojrzałego (szczyt zachorowań 20-40 rż.). Zwykle objawia się poprzez ograniczone i nawracające incydenty (rzuty) zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego, pnia mózgu, móżdżku, nerwu wzrokowego...

plik doc

urazy rdzenia i kręgosłupa

skutki objawy i leczenie
Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego Urazy tego typu mogą towarzyszyć urazom głowy. Zawsze należy je podejrzewać w następujących okolicznościach: ·         uraz spowodował utratę przytomności poszkodowanego ·         uraz dotyczył górnej połowy ciała, a szczególnie szyi i głowy ·         uraz spowodował zaburzenia świadomości ·         w przypadku zatrucia lekami i alkoholem. Urazy, które predysponują do uszkodzeń kręgosłupa są następujące: ·         upadki...

plik doc

Neurologia

neurologia
A.B., lat 78 przyjęta na oddział neurologii z powodu udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu. Obecnie jest na emeryturze. Pacjentką opiekuje się córka. A.B. jest przytomna i zorientowana co do miejsca, czasu i sytuacji. Przy czynnościach dnia codziennego wymaga pomocy osób drugich. U pacjentki występuje afazja mieszana. Pacjentka choruje na nadciśnienie tętnicze; Ciśnienie tętnicze wynosi 140/90; tętno miarowe, dobrze wyczuwalne o częstości 89u/min. Oddech bez zapachu, bez...