ikona pliku docx

neurologia notatki

fundacje itd dzialajace na rzecz schorzen neurologicznych na terenie warmii i mazur


  105 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 105
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.11 kB.


Ewa Stefańska, grupa II

Pielęgniarstwo, rok akademicki 2009/2010

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Zajęcia realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela akademickiego

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I ORGANIZACJE DZIALAJĄCE NA RZECZ PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności. W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej. Osoby te określa się najczęściej terminem „ludzie niepełnosprawni”, rozumiejąc niepełnosprawność jako czasowe lub trwałe obniżenie sprawności psychofizycznych funkcji organizmu.

Możliwości i ograniczenia zawodowe osób niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności od rodzaju o stopnia uszkodzenia poszczególnych narządów oraz ograniczenia sprawności organizmu. Są więc one różne u osób z uszkodzeniem narządu ruchu, narządów wewnętrznych, narządu wzroku, słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi i z równoczesnym upośledzeniem kilku narządów.

W związku z tym każda z tych grup posiada szczególne dla swojego rodzaju możliwości i ograniczenia w podejmowaniu pracy zawodowej. Jednak świadomość ich występowania pozwala przystosować stanowiska pracy tak, aby ograniczenia związane z niepełnosprawnością nie były przeszkodą w wykonywaniu zawodu, jak też wypełnianiu ról społecznych.

Przy względnie nie uszkodzonej anatomicznej budowie narządu ruchu, spowodowanymi różnymi schorzeniami neurologicznymi (np. udary mózgu zatory, wylewy do mózgu, dziecięce porażenie mózgowe) zaburzenia czynności motorycznych obejmują:

a)      porażenie całkowite zniesienie czynności ruchowych (paraliż, bezwład);

b)      niedowład częściowe zniesienie czynności ruchowych  - obniżenie sprawności i poprawności wykonywania ruchów, osłabienie ich siły, spowolnienie ruchów itp.

Jedną z przyczyn dysfunkcji narządu ruchu może być uszkodzenie rdzenia kręgowego i należą one do najcięższych. Do uszkodzenia rdzenia kręgowego dochodzi najczęściej na skutek złamania kręgosłupa lub chorób (między innymi stwardnienie rozsiane SM i guzy rdzeniowe).  Uszkodzenie kręgosłupa może spowodować paraplegię lub tetraplegię.

 

Główne postacie porażenia lub niedowładu to:

hemiplegia połowiczne porażenie jednej strony, a więc kończyny górnej i dolnej po lewej lub prawej stronie;

paraplegia porażenie kończyn dolnych;

tetraplegia (kwadriplegia) porażenie wszystkich czterech kończyn.

 

Problemy związane z niepełnosprawnością ruchową, obejmują niemal wszystkie aspekty życia ludzkiego poczynając od niedostosowania środowiska zewnętrznego a kończąc na problemach jednostki, zablokowaniu wielu potrzeb, a zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa i niezależności, wyzwalać może stany stresowe i frustracyjne.

Warunkiem zatrudnienia osób z uszkodzonym narządem ruchu jest przystosowanie stanowiska pracy, organizacja dojazdu do pracy i właściwy stosunek pracodawców i współpracowników. Trzeba jednak pamiętać, że w pierwszoplanowym zadaniem dla osób z tego typu niepełnosprawnością jest rehabilitacja medyczna ona bowiem warunkuje szanse życiowe, społeczne i zawodowe osoby z uszkodzonym narządem ruchu.

Specyfika pracy na oddziale neurologicznym wiąże się z wykonywaniem działań pielęgnacyjnych, profilaktycznych nad chorymi, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego i wiążącym się z tym zaburzeń:

 1.  świadomości ilościowych, jakościowych,
 2.   przytomności,
 3.   zaburzeń motoryki i koordynacji ruchowej (niedowłady, porażenia, zaburzenia równowagi),
 4.   zaburzeń funkcji zwieraczy niemożność oddawania lub utrzymania moczu i stolca,
 5.   zaburzeń podstawowych funkcji życiowych (oddech, ciśnienie krwi, temperatura),
 6.   zaburzeń układu informacyjno-poznawczego:
 7. -czucia (parestezja spaczone odczuwanie bodźców, analgezja stan
 8.  niewrażliwości na  bodźce bólowe),
 9. -mowy afazja
 10. -funkcji poznawczych: np. agnozja
 11. -pamięci (amnezja, otępienia).

Jednakże po pobycie w oddziale chorzy muszą sobie poradzić w warunkach domowych. Niestety, jak to w życiu bywa, rzeczywistość nie jest tak prosta, jakby się to mogło wydawać. Wszelkiego rodzaju utrudnienia w poruszaniu się, brak środków do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, często także brak pieniędzy, wiedzy i możliwości radzenia sobie samemu z zaistniałą sytuacją spowodowało, że zaczęły powstawać organizacje działające na rzecz osób borykających się ze schorzeniami neurologicznymi. Na terenie Warmii i Mazur również można odnaleźć  stowarzyszenia umożliwiające pomoc osobom z takimi przypadłościami:

OLSZTYN:

 1.  Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym i osobom o podobnych zaburzeniach rozwoju:

Stowarzyszenie powstało w 1997roku i ma na celu pomoc osobom autystycznym i ich rodzinom w naszym regionie. Od roku 2002 prowadzony jest Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. W roku 2004 stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Informacja o tym jest umieszczona w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na stronie internetowej. W skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie wchodzą:

 1.   To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.11 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!