ikona pliku docx

neurologia notatki

proces pielęgnowania


  165 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 165
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.83 kB.


PLAN OPIEKI

Imię Nazwisko: P. J.

Lat: 75

Data przyjęcia: 09.10.2012

Godzina: 02.15

Rozpoznanie lekarskie:

Udar krwotoczny półkuli mózgu lewej.

Niedowład połowiczny prawostronny.

Afazja mieszana.

Choroby współistniejące:

Udar niedokrwienny 2007 rok

Nadciśnienie tętnicze

Cukrzyca typ 2

Krytyczne zwężenie t.LICA

Przyjmowane leki:

POLOCARD

PIRAMIL

NADROPIL

OTREX

GLICLADA

RAWEL SR

Doba pobytu:

3 doba

Ilość pkt w skali Norton:

9 pkt

Wstępna diagnoza pielęgniarska:

Chora podsypiająca, bez kontaktu słownego.

Chora z udarem krwotocznym półkuli mózgowej lewej i niedowładem połowicznym prawostronnym. Cewnik Foleya w I.P.

Chora wymiotowała- założono sondę odbarczającą do żołądka.

Parametry wegetatywne

RR- 152/68 mmHg

Tętno- 82- 102 n/min

Temp- 36,2 stopni Celciusza

w granicach normy.

Skóra  

Czysta , bez zmian patologicznych, wysuszona

Dieta:

Cukrzycowa.

Prowadzona karta wydolności pnia mózgu.

OBRAZ KLINICZNY CHOROBY:

Udar krwotoczny mózgu, czyli krwotok mózgowy - udar spowodowany przedostaniem się krwi poza naczynie mózgowe. W konsekwencji doprowadza do niszczenia tkanki przez wynaczynioną krew. Najczęściej dochodzi do niego wskutek pęknięcia drobnych tętnic mózgowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Inną przyczyną mogą być nieprawidłowości naczyń (tak zwane malformacje naczyniowe, naczyniaki).

Afazja - zaburzenia funkcji mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodków mowy w mózgu. Może objawiać się zaburzeniami rozumienia mowy, niemożnością przypominania sobie słów (np. nazw przedmiotów), kłopotami w prawidłowym wypowiadaniu słów i zdań lub kombinacją wymienionych. Towarzyszyć jej mogą trudności w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu. Afazja występuje przy uszkodzeniu tak zwanej dominującej półkuli mózgu. W przypadku ludzi praworęcznych jest nią półkula lewa.

Sytuacja socjo- ekonomiczna:

Pani Prakseda ma 75 lat. Mieszka z córką od 2007 roku, od czasu wystąpienia udaru niedokrwiennego. Warunki mieszkaniowe dobre. Od córki wiadomo, że pacjentka przed wystąpieniem choroby zajmowała się domem, robieniem na drutach oraz ogródkiem, urodziła 4 dzieci z czego 2 już nie żyje. Dzieci odwiedzają matkę. Od pół roku pogorszenie kontaktu. Od półtora tygodnia leży w łóżku. Na dzień dzisiejszy bez logicznego kontaktu. Wymaga stałej opieki.

PROCES PIELĘGNOWANIA

PROBLEM

CEL

  DZIAŁANIE

1.Możliwość wystąpienia odleżyn

2.Wystąpienie nudności i wymiotów

3.Wystąpienie trudności w oddawaniu moczu.

4.Podwyższenie wartości He.

5.Unieruchomie-

nie spowodowa-

ne  porażeniem

i niedowładem kończyn

 

6. Zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym

7.Zagrożenia związane ze strony układu oddechowego spowodowane wprowadzeniem sondy obarczającej.

8. Możliwość odwodnienia.

9.Ryzyko związane z wprowadzonym żywieniem.

10.Brak kontaktu z chorą

11.Brak możliwości samodzielnego spożywania posiłków

12. Ryzyko infekcji od cewnika naczyniowego.

13.Możliwość wystąpienia powikłań zatorowo- zakrzepowych spowodowanych długotrwałym unieruchomieniem.

14.Możliwość wystąpienia przykurczów i zaników mięśniowych na skutek braku aktywności motorycznej.

1.Zapobieganie odleżynom

2.Zniwelowanie nudności i wymiotów.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.83 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!