plik docx

Zaburzenia oddychania u noworodków


Opieka nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi

Zaburzenia oddychania są najczęściej spotykanym zespołem objawów w okresie noworodkowym. Przyczyny zaburzeń nie zawsze są zlokalizowane w obrębie układu oddechowego, stwierdza się je również w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, zaburzeniach krążenia, metabolicznych i hematologicznych. Ze względu na pierwotna przy...

plik odt

zalecenia laktacyjne

zalecenia laktacyjne
NAWAŁ POKARMOWY Zalecenia dla karmiącej :       Często przystawiać noworodka do piersi ( co najmniej 8-10 razy na dobę)       Wybudzać dziecko jeżeli śpi długo       Jeżeli pierś jest twarda odciągnąć niewielką ilość pokarmu żeby zmiękczyć otoczkę i ułatwić dziecku uchwycenie piersi       Karmić z piersi na jedno karmienie       Zimne okłady na obydwie piersi po karmieniu, 10-20min. (...

plik doc

pielęgnacja skóry noworodka

pielęgnowanie skóry noworodka -poradnik
Skóra odgrywa ważną rolę bariery fizykochemicznej chroniącej przed utratą wody, urazami mechanicznymi, promieniowaniem ultrafioletowym, przenikaniem alergenów, drobnoustrojów i substancji drażniących. Pełni jedną z głównych funkcji w adaptacji do życia, biorąc udział w utrzymaniu homeostazy ustrojowej. W chwili narodzin skóra dziecka wykazuje odmienności w budowie i funkcji, wynikające głównie z mniejszego stopnia jej dojrzałości, co najbardziej widoc...