ikona pliku docx

Nauka czytania według Montessori notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,07 kB.


Metoda nauczania pisania i czytania Marii Montessori

„Szczebel po szczeblu dziecko w swym rozwoju kroczy

własną drogą. Swoje kroki wyznacza ono samo”2

(Maria Montessori)

  M. Montessori  uznana została za jedną z reformatorów  tradycyjnych szkół. Ma ona również swój udział w tworzeniu się pedagogiki specjalnej.

  Metody Montessori stosowane w pracy z dziećmi, których rozwój intelektualny jest prawidłowy, również dobrze spełniają swe role w pracy z dziećmi, które są opóźnione w rozwoju.

  Wszystkie te metody  cechują się tymi samymi zaletami:

 1.  dają dziecku możliwość do podejmowania samodzielnych decyzji ,
 2.  nie narzucają ograniczeń czasowych  - dziecko może wybrać czas w jakim będzie zajmować się daną pracą,
 3.  dostarczają wielu ćwiczeń praktycznych, które kształtują u dzieci zaradność                  i  sprzyjają dobrym stosunkom społecznym ,
 4.  postawa nauczyciela charakteryzuje się troskliwością w stosunku do dziecka,
 5.  pomoce dydaktyczne  zachęcają dzieci do wytrwałości  co skutkuje osiągnięciem sukcesu

  Montessori uważała, że  duży wpływ na rozwój języka mówionego i pisanego u dzieci  ma rodzina i najbliższe otoczenie.

  W pedagogice Montessori bardzo ważną role odgrywa edukacja językowa, gdzie wiele czasu poświęca się znajomości liter a co za tym idzie nauce pisania i czytania.

  Maria Montessori uważała, że nauka pisania poprzedza naukę czytania.  Nauka czytania odbywa się po przez zajęcia językowe oparte na materiale zmysłowym, oraz zajęcia poszerzające zasób słownictwa dziecka. Podczas tych zajęć dziecko uczy się kojarzyć nowe zwroty z konkretnymi dziedzinami.

  Dziecko już w najmłodszych latach można przygotowywać do nauki czytaniai pisania. Rodzice powinni czytać dziecku książeczki i prowadzić z nim rozmowy aby zasób słownictwa dziecka ciągle się wzbogacał.3

  Montessori uważała, że nawet oglądając telewizje już trzy letnie dzieci uczą się czytać.  Reklamy telewizyjne dają jasne, krótkie hasła, których wydźwięk jest donośny i zrozumiały. Wyraźnie wypowiadane słowa sprawiają, że dzieci nieświadomie uczą się czytać.4 

  Należy więc w tym okresie w  szczególnym stopniu zadbać o otoczenia dziecka i dostarczyć mu odpowiednich bodźców np. umieszczenie liter w bezpośrednim otoczeniu dziecka.  Najlepiej aby litery te dały dziecku możliwość manipulowania nimi i zapoznania się z nimi po przez zmysł wzroku, słuchu i dotyku. Zapoznanie się dziecka z literami pisanymi ma miejsce gdy dziecko wodzi palcem po literze umiejscowionej na szorstkim papierze naklejonym na drewnianą tabliczkę.5 Podczas tej czynności dziecko wypowiada nazwę litery wprowadzonej wcześniej przez nauczyciela. W skład zestawu do nauki pisania i czytania wchodzą również  różne odmiany alfabetu ruchomego, który służy dziecku do układania wyrazów. Dziecko zaczyna rozpoznawać litery i dopaowywać je do poszczególnych głosek.

  Nauka pisania wg M. Montessori obejmuje trzy etapy ćwiczeń :

 1.  wprawianie w ruch mechanizmu mięśniowego usprawnia mięśnie aby dziecko mogło poprawnie trzymać długopis i poruszać nim
 2.  wywołania obrazu wzrokowego i mięśniowego liter oraz zapamiętania ruchów niezbędnych przy pisaniu danej litery , do tego rodzaju ćwiczeń wykorzystywane są  litery z szorstkiego papieru
 3.  składanie wyrazów, przydatny i wręcz obowiązkowy jest tutaj alfabet ruchomy.

  Proces czytania wg M. Montessori ma następujący schemat :

 1.         pokazanie dziecku zapisu graficznego nazwy takiego przedmiotu, który nie jest    mu obcy,
 2.         dziecko wymawia kolejne głoski, powtarza tą czynność tak długo aż zrozumie  dane głoski,
 3.         po przeczytaniu przez dziecko ze zrozumieniem, kładzie ono kartkę z nazwą            przedmiotu pod odpowiednim przedmiotem.

  Każde dziecko jest inne to też cas miedzy etapem nauki pisania i czytania może być inny. Dopiero gdy dziecko nauczy się łączenia liter w wyrazy następuje etap nauki czytania. W tym okresie podstawowym ćwiczeniem jest zabawa w której nauczyciel  umieszcza w koszyku kilka przedmiotów zawierających prostą pisownię np. kot, lalka, dom itp. Zadaniem dziecka jest wyjęcie jednego przedmiotu i nazwanie go. Zabawa ta ma różne warianty, to nauczyciel może poprosić dziecko o wyciągnięcie przedmiotu którego nazwę napisał. W tej wersji zabawy to dziecko musi zanalizować wyraz napisany przez nauczyciela, jeżeli poda odpowiedni przedmiot oznacza to, że przeczytało podany wyraz. Przedmiotów w koszyku powinno być na tyle dużo aby uwzględnione zostały wszystkie litery alfabetu.

  Do nauki pisania i czytania w metodzie Montessori wykorzystywanych jest wiele ćwiczeń, oto jedne z nich:

 1.  Koci alfabet

Na kartce papieru napisana jest krótka histoyjka o kocie. Z jednej stony kartki opowiadanie to napisane jest literami pisanymi, natomiast z drugiej strony literami drukowanymi. Na każdym z opowiadań wyszczególniona jest jedna litera. Dziecko ma tutaj kilka zadań. Po pierwsze musi prawidłowo nazwac wyszczególnioną litere, następnie odczytać historyjkę i opowiedzieć ją własnymi słowami. Na sam koniec, patrząc na tekst drukowany opowiadania dziecko musi przepusać je do zeszytu. Dziecko samo jednak kieruje tempem swojej pracy i sprawdza swoją poprawnoć porównując to co napisało w tekstwm na kartce, po stronie z opowiadaniem napisanym literami pisanymi.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,07 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!