ikona pliku doc

nauczanie problemowe notatki


  218 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 218
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.50 kB.


Nauczanie problemowe- opiera się na uzyskiwaniu przez uczniow nowych wiadomości i sprawności za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych teoretycznych praktycznych. Istotną cechą tego nauczania jest aktywność badawcza ucznia pojawiająca się w określonej sytuacji i zmuszajaca go do stawiania sobie pytań- problemów do formułowania hipotez i weryfikowania ich w toku operacji umysłowych i praktycznych. Cechy nauczania problemowego ; 1.Nowe wiadomości uzyskują uczniowie za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych . 2.W toku rozwiązywania problemów uczeń pokonuje wszystkie przeszkody, jego aktywność i samodzielność osiąga wysoki poziom. 3.Tempo uczenia się jest zalezne od ucznia lub od grupy ucznia . 4.Wieksza aktywność uczniow sprzyja rozwojowi pozytywnych motywow i zmniejsza potrzebe formalnego sprawdzania osiągnięć. 5.Efekty nauczania są stosunkowo wysokie i trwałe. Fazy nauczania problemowego; 1.Tworzenie syt.problemowej, 2.Wytworzenie pomysłow rozwiązania, stawianie pytań, pomysłow, hipotez(prawdopod. rozw.) 3.Poszukiwanie rozwiązań 4.sprawdzenie trafności pomysłów, weryfikacja hipotez. Problem dydaktyczny to trudność o charakterze teoretycznym lub praktycznym, której samodzielne rozwiązanie uczeń zawdzięcza własnej aktywności badawczej. Tłem tej trudności jest zwykle celowo zorganizowana sytuacja, w której uczeń, kierując się określonymi potrzebami zmierza do pokonania trudności, a przez to zdobywa nowe wiadomości, umiejętności, rozwija zainteresowania i uzdolnienia Cechy nauczania-uczenia się problemowego a) Nauczanie problemowe opiera się nie na przekazywaniu gotowych wiadomości, umiejętności, które uczniowie maja opanować. b) W toku rozwiązywania problemów uczeń pokonuje wszystkie przeszkody; jego aktywność i samodzielność osiąga tu wysoki poziom. c) Tempo uczenia się jest zależne od ucznia lub grupy uczniów. Uczniowie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!