ikona pliku docx

Nauczanie problemowe notatki

Nauczanie problemowe według książki "Uczymy się nauczać" Arendsa


  120 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 120
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,98 kB.


Nauczanie problemowe

 1.  Nauczanie problemowe ma na celu przedstawienie uczniom problemu i podjęciu przez nich samodzielnych badań w celu jego samodzielnego rozwiązania. Charakteryzuje je otwartość, aktywność uczniów i atmosfera swobody, uczciwa wymiana myśli. Ma na calu nauczenie rozwiązywania problemów.
 1.  Cechy:
  - nadrzędne pytanie lub problem: element organizujący lekcję to pytania i problemy dot. życia codziennego, mają po kilka rozwiązań;
  -
  interdyscyplinarność: lekcja problemowa mieści się w ramach jakiegoś przedmiotu, ale problem należy wybrać taki, by uczniowie sięgali po wiedzę z różnych przedmiotów;
  -
  autentyczne badanie: uczniowie przeprowadzają autentyczne badania w poszukiwaniu prawdziwego rozwiązania dla prawdziwego problemu, problem musieli poddać analizie, zdefiniować go, sformułować hipotezy, przewidywania, zebrać informacje i dojść do konkluzji;
  -
  produkowanie wytworów i eksponatów: debata, raport, model, nagranie, program komputerowy mają one na celu wyjaśnić lub przedstawić rozwiązanie problemu, w ten sposób uczniowie demonstrują innym czego się nauczyli;
  -
  współpraca: praca w parach/grupach motywuje ich to do pracy i daje okazję do połączenia sił i dialogu.
 1.  Cele:
  -
  rozwijanie myślenia uczniów, umiejętności poznawczych i rozwiązywania problemów: według L. Resnick myślenie jest: niealgorytmiczne jego tok nie może być określony z góry; złożone przyjmując tylko jeden punkt widzenia nie obejmuje się całego procesu;
  -
  wdrażanie do ról świata dorosłych, poprzez rzeczywiste lub symulowane sytuacje: uczy jak zachowywać się w sytuacjach życiowych i jak wywiązywać się z ról dorosłych;
  -
  kształtowanie samodzielności i niezależności podmiotu jako procesu uczenia się: nauczyciel powinien zachęcać do zadawania pytań i samodzielnego szukania rozwiązań realnych, poprzez to nagradzani uczniowie uczą się wykonywania podobnych zadań w przyszłości.
 1.  Z LITERATURY PRZEDMIOTU: nauczanie problemowe polega na psychologii poznawczej nie chodzi tylko o to, co uczniowie robią, ale o to, co w trakcie działania myślą. Nauczyciel jedynie radzi i ułatwia, ale uczniowie problem rozwiązują sami.
 1.  
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,98 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!