ikona pliku doc

Nauczanie metodą dyskusji notatki

Nauczanie metodą dyskusji na podstawie książki "Uczymy się nauczać" Arendsa.


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.00 kB.


Metoda dyskusji
O METODZIE DYSKUSJI
Dyskusja - wyrażanie myśli na jakiś temat. Dzielenie się myślami i opiniami.
Nauczyciel stosuje metodę dyskusji, żeby:
- doskonalić myślenie uczniów,
- zachęcić uczniów do aktywnego udziału w lekcji,
- umożliwić uczniom opanowanie istotnych umiejętności komunikacyjnych i procesów poznawczych,
- sprawdzić opanowanie przez uczniów materiału,
- usamodzielnić uczniów.
Dyskusja pełni w ówczesnym świecie ogromną rolę.
DYSKURS I POZNANIE
Dyskurs – uzewnętrznianie niewidocznych myśli.
Dzięki publicznemu dyskursowi nauczyciel ma wgląd w procesy myślowe uczniów. Jeśli dostrzeże w myśleniu błędy lub luki, może je skorygować.
SPOŁECZNE WŁAŚCIWOŚCI DYSKURSU
- wspomaganie rozwoju poznawczego,
- wydatnie wpływa na ład w klasie (słowa wypowiadane przez uczniów i nauczycieli stanowią społeczne spoiwo łączące w całość życie klasy).
NAUCZYCIEL MÓWI
- metoda nauczania, przy której uczniowie przyswajają i utrwalają wiadomości dzięki krótkim cyklom: informacja – pytanie – odpowiedź - informacja zwrotna ( pogadanka/ odpytywanie),
- komunikowanie się w klasie jest zdominowane przez nauczyciela.
NAUCZYCIEL PYTA
- pytania bardziej złożone są korzystniejsze dla postępów poznawczych ucznia (zachęcają do myślenia),
- pytania proste/faktograficzne są bardziej skuteczne w przypadku małych dzieci,
- żadne pytanie nie może być tak trudne, by pozostało bez odpowiedzi.
PLANOWANIE I PROWADZENIE LEKCJI –DYSKUSJI
Planowanie
- planowanie dyskusji wymaga tyle samo pracy, co planowanie lekcji innych typów,
- dyskusja musi być zaplanowana,
- trzeba zastanowić się, czy jest to odpowiednia metoda dla danej lekcji.
Cele dyskusji
- sprawdzić, czy uczniowie zrozumieli dany materiał (pogadanka),
- nauczyć umiejętności myślenia (dyskusja problemowa),
- umożliwić dzielenie się doświadczeniem i wiedzą,
- konfrontacja różnych opinii (wymiana).
Uczniowie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!