ikona pliku doc

Natura jedności dwojga notatki

Praca zaliczeniowa na seminarium z teologii małżeństwa i rodziny. Może komuś pomoże w napisaniu własnej pracy :)


  109 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 109
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 106.50 kB.


NATURA JEDNOŚCI DWOJGA Praca licencjacka napisana pod kierunkiem ks. dr Zdzisława Struzika na seminarium z teologii małżeństwa i rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną Łomianki 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści: Wykaz skrótów: HV Paweł VI, Encyklika Humanae Vitae, 28.07.1968 FC Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, 1981 KPK Kodeks Prawa Kanonicznego, 1986 KDK Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965 KKK Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum 2005 Wstęp Wchodząc w małżeństwo, musimy się pokornie pochylić nad planem, który miał Ten, kto je wymyślił. Jeśli poznamy istotę małżeństwa w zamyśle jego Twórcy, na pewno się nie pogubimy. Na początku dziejów Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, czyli dwoje różnej płci i dał im moc tworzenia jedności. Uzdalniając ich do opuszczenia ojca i matki, a ostatecznie do opuszczenia samego siebie, zamierzył połączyć ich tak, by tworzyli jedno ciało i by w ten sposób uobecniali obraz Boga, by byli na obraz Boga. Małżeństwo chrześcijańskie nie jest umową czy układem między ludźmi, w której każdy oczekuje spełnienia tego, co wydaje mu się korzystne dla niego. Nie jest regulowane logiką układu, według której trzeba obronić siebie. Jest natomiast wejściem dwojga w przymierze z Bogiem, w którym oczekuje się spełnienia dzieła Boga, przynosząc jedność dzięki otwartości przynajmniej jednego z nich na zburzenie muru wrogości w sobie. ?Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości? HV, 8..
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 106.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!