ikona pliku docx

Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej notatki

praca na Filozofie i etykę zawodu. Praca na 4.


  433 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 433
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.65 kB.


„NARUSZENIA I DYLEMATY ETYKI PIELĘGNIARSKIEJ”

Respektowanie praw człowieka i ochrona godności ludzkiej bezpośrednio powiązane są z istotą i celami pielęgniarstwa. Pierwsze szkoły pielęgniarskie i położnicze, za główny cel kształcenia przyjmowały wykształcenie w pielęgniarkach - absolwentkach poczucia odpowiedzialności, jako podstawowego warunku prawidłowego wykonywania zawodu, służącego ludziom chorym, niepełnosprawnym i niedołężnym.

Odpowiedzialność zawodowa to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za wykonane osobiście lub zlecone innej osobie czynności zawodowe. Odpowiedzialność zawodowa jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności związanym z przynależnością do określonej, samodzielnej, ważnej dla społeczeństwa grupy zawodowej. Wynika z interpretacji przyjętych przez tę grupę norm prawnych i deontologicznych traktowanych w systemie prawnym jako ważne uregulowania dopełniające. Współcześnie pielęgniarki stykają się z ogromem różnych trudności natury moralnej: z dylematami, konfliktami moralnymi, problemami ludzkimi, ich cierpieniami i nieszczęściami. Trudności te związane są także z ciężkimi warunkami pracy. Aby odnaleźć się w tym wirze problemów moralnych i móc podejmować słuszne pod względem moralnym decyzje, niezbędne jest posiadanie i przestrzeganie podstawowych wartości, zasad i norm wspólnych dla całej grupy zawodowej, które stanowiłyby oparcie w sytuacjach moralnie niejednoznacznych.

Pielęgniarki i położne podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą m. in. odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta.

Zasadniczym aktem prawnym określającym odpowiedzialność pielęgniarek i położnych jest

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, której art. 38 mówi: „Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej".

Według materiałów z konferencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu pt. „Wartości moralne, etyczne i odpowiedzialność w pracy pielęgniarki i położnych", w grupie wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie nieprzestrzegania praw pacjentów znalazły się min.:

  1.  naruszenie prawa pacjenta do poszanowania godności osobistej i intymności
  2.  nieprzestrzeganie tajemnicy zawodowej
  3.  podmiotowe traktowanie pacjentów, brak kultury, niewłaściwe postawy wobec pacjenta i jego najbliższych
  4.  ograniczanie dostępu do informacji na temat stanu zdrowia pacjenta
  5.  ograniczanie kontaktu z najbliższymi.

Chciałabym przedstawić przykład naruszenia etyki pielęgniarskiej na podstawie wpisu na forum internetowym www.dziecko-info.rodzice.pl.:

"(…)Obydwie czynności (lewatywa, golenie) były dla mnie upokarzające. Woda do wykonania lewatywy zimna, poza tym gdy już siedziałam na sedesie bez przerwy ktoś wchodził i pytał o nazwisko moje, męża, wiek itp." (list z 2000 r.)

W tym przypadku przekroczenie normy polegało na braku rzetelności w wypełnianiu obowiązków pielęgniarskich tj. przygotowanie zbyt zimnego płynu do wykonania wlewu doodbytniczego.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Art. 18. „Pielęgniarka, położna wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością”.

Drugie przekroczenie to niewątpliwie nieposzanowanie godności osobistej i intymności pacjenta, a także podmiotowe traktowanie pacjentów i brak kultury.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.65 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!