ikona pliku docx

Nakłucia lędzwiowe notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.79 kB.


NAKŁUCIA
    LĘDŹWIOWE – wykonuje się w przestrzeni podpajęczynówkowej L3-L4, L4-L5 lub L5-S1 (w obszarze tym nie ma rdzenia, gdyż kończy się na poziomie L2 i w worku oponowym znajdują się jedynie korzenie nerwowe). Grzebienie kości biodrowych łączy się linią poziomą przechodzącą przez wyrostek kolczysty 4 kręgu lędźwiowego, przestrzeń kręgowa powyżej lub poniżej to miejsce nakłucia.
CEL:
    Diagnostyczny:
    Pomiar ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego
    Badanie fizykochemiczne: barwy, pleocytozy, białka, glukozy, chlorków, zachowania się odczynów globulinowych i prób na obecność żelaza
    Badanie odczynów kiłowych
    Badanie bakteriologiczne, np. na obecność prątków gruźlicy
    Badanie wirusologiczne
    Badanie cytologiczne
    Próba Queckenstendta – próba drożności kanału rdzeniowego, wykonywana w przypadku zespołów rdzeniowych, przeprowadza się ją, uciskając żyły szyjne, w wyniku, czego w warunkach naturalnych następuje zahamowanie odpływu żylnego z wnętrza czaszki i przejściowy wzrost ciśnienia
    Podanie środka kontrastowego
    Leczniczy:
    Upuszczenie płynu, aby zmniejszyć ciśnienie śródczaszkowe
    Wstrzyknięcie leków, np. antybiotyków, cytostatyków
    Uzyskanie znieczulenia podpajęczynówkowego
WSKAZANIA:
    Zespół oponowy
    Szybko postępujący niedowład kończyn pochodzenia rdzeniowego
    Ostro lub podostro narastające objawy uszkodzenia korzeni i nerwów obwodowych
    Obecność innych objawów neurologicznych
PRZECIWWSKAZANIA:
    Obecność tarczy zastoinowej na dnie oczu, wskazującej na wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, obrzęk mózgu, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego – zabieg wtedy grozi wklinowaniem części płata skroniowego pod namiot mózgu lub migdałków móżdżku do otworu potylicznego wielkiego; prowadzi to do zaburzeń oddychania i krążenia; jeśli mimo tych objawów lekarz decyduje się na wykonanie zabiegu – podajemy silne środki przeciwobrzękowe – MANNITOL, DEKSAMETAZON oraz wykonuje się zabieg za pomocą jak najcieńszej igły punkcyjnej.
    U chorych ze skazami krwotocznymi i leczonych środkami przeciwzakrzepowymi ze względu na możliwość powstania krwiaka nad- i podoponowego
    Obecność zapalnych zmian skórnych w miejscu nakłucia
    Guzy tylnej jamy czaszki, ze względu na możliwość wklinowania do otworu potylicznego wielkiego, (gdy je podejrzewamy wykonujemy TK)
    Wrodzone nieprawidłowości kostne pogranicza czaszkowo-mózgowego, np. wgniecenie podstawy czaszki
POWIKŁANIA:
    Grożące pacjentowi w czasie nakłucia:
    Błędne nakłucie (uszkodzenie rdzenia kręgowego/ogona końskiego, naczyń)
    Wklinowanie pnia mózgu w przypadku podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego (zatrzymanie oddechu, akcji serca, zaburzenia świadomości, rozszerzenie źrenic)
    Silny ból promieniujący wzdłuż kończyny, który występuje przy bezpośrednim kontakcie igły punkcyjnej z korzeniem nerwowym; ustępuje po zmianie położenia igły
    Występujące po nakłuciu:
    Zespół popunkcyjny – bóle i zawroty głowy nasilające się w pozycji pionowej, nudności, wymioty, a niekiedy objawy oponowe (aby zapobiec chorego układa się na brzuchu, używa cienkich igieł – jeśli mimo to chory ma zespół popunkcyjny to zostawia się go w pozycji leżącej i stosuje leki przeciwbólowe i przeciwwymiotne przez kilka dni)
    Paraplegia (porażenie kończyn dolnych
    Zakażenie miejscowe, zapalenie podpajęczy nówki, opon mózgowych, kości
    Krwawienie z miejsca punkcji
!!! PRZED NAKŁUCIEM LĘDŹWIOWYM WYKONUJE SIĘ BADANIE:
    Neurologiczne
    Dna oka
    Czasu krwawienia i krzepnięcia
    Radiologiczne w przypadku objawów neurologicznych wskazujących na uszkodzenie korzeni lędźwiowych oraz bolesności opukowej kręgów w tym odcinku, by wykluczyć obecność procesu zapalnego lub pourazowego w obrębie kręgosłupa
PRAWIDŁOWE WARTOŚCI PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO U OS.DOROSŁEJ:
    Wodojasny, przejrzysty
    Do 5 komórek jednojądrzastych w mm3 (głównie limfocytów)
    Białko 20-40 mg %
    Glukoza 2,22-4,16 mmol/l
    Chlorki 112-123 mmol/l
    Stosunek albumin do globulin 1:1
    Ciśnienie w pozycji leżącej 15-20 cm H2O (1,47-1,96 hPa)


    JAMY OPŁUCNEJ – jeśli nie ma szczególnych przesłanek do wyboru innego miejsca nakłucia, to najlepszym jest VII-VIII przestrzeń międzyżebrowa w linii pachowej tylnej lub środkowej, po górnej krawędzi żebra. (psychologicznie – chory nie widzi zabiegu; anatomicznie – tętnica międzyżebrowa przebiega po dolnej krawędzi żebra). Najwygodniej wykonać nakłucie w linii środkowo łopatkowej, ok.2cm powyżej kąta łopatki; czasami w IX międzyżebrzu między linią łopatkową a pachową tylną.
CEL:
    Diagnostyczny:
    Określenie właściwości płynu poprzez badanie fizykochemiczne: objętości, wyglądu, ciężaru właściwego, pH, białka, glukozy, Na, K, dehydrogenazy mleczanowej – LDH, amylazy, hematokrytu, cytozy, komórek LE
    Określenie właściwości płynu poprzez badanie bakteriologiczne (tlenowce, beztlenowce), badanie BK (prątki gruźlicy), a w razie potrzeby próbę biologiczną na świnkach morskich, badanie cytologiczne
    Leczniczy:
    Upuszczenie płynu, tzw. Punkcja obarczająca, skraca leczenie, ogranicza wystąpienie zrostów
    Podanie leku, np. antybiotyku
    Prowadzenie drenażu ssącego
    Wypuszczenie powietrza przy odmie samorodnej
WSKAZANIA:
    Obecność płynu przesiękowego w jamie opłucnej, z wyjątkiem sytuacji, która może wynikać z jasnego obrazu klinicznego, np. niewydolność krążenia, w której płyn ustępuje po leczeniu diuretycznym
    Obecność płynu wysiękowego w jamie opłucnej; zapalenie opłucnej na tle bakteryjnym, w tym gruźliczym, wirusowym, grzybiczym, rak płuca, nowotwory złośliwe opłucnej, toczeń rumieniowaty
    Odma samoistna
    Odma prężna
    Ropniak opłucnej
PRZECIWWSKAZANIA:
    Zaburzenia krzepnięcia: koagulopatia, trombocytopenia
    Brak współpracy z chorym
    Zakażenie ściany klatki piersiowej
    Bardzo mała objętość płynu
    Ropień płuca, zgorzel płuca
    Położone obwodowo rozstrzenie oskrzeli
    Bąblowiec płuca
    Nadciśnienie wrotne (ze względu na współistniejące żylaki opłucnej ściennej)
POWIKŁANIA:
    Nakłucie płuca lub narządu sąsiedniego
    Krwawienie przy uszkodzeniu naczyń międzyżebrowych
    Obrzęk płuc przy zbyt szybkim upuszczaniu płynu lub usunięciu więcej niż 1,5l
    Odma opłucnej
    Odma podskórna
    Zapaść (rzadko) u osób wrażliwych jako następstwo urazu opłucnej
    Utrata białek, elektrolitów
    Wprowadzenie zakażenia
    Zator powietrzny (bardzo rzadko)
PRZED NAKŁUCIEM J.OPŁUCNEJ WYKONUJE SIĘ:
    Badanie fizykalne: opukiwanie, osłuchiwanie klatki piersiowej (500ml płynu)
    Zdjęcie RTG: przednio-tylne i boczne (50-100ml płynu)
    USG (5-10ml otorbionego płynu) i Tomografię Komputerową
    JAMY OTRZEWNEJ – wykonuje się w linii środkowej ciała 2-3 palce poniżej pępka lub w 1/3 dolnej (zewnętrznej) linii łączącej kolec biodrowy przedni górny z pępkiem po stronie lewej (rzadziej po prawej) – ze względu na ochronę naczyń krwionośnych przedniej ściany jamy brzusznej lub trzewi; to również miejsca gdzie nie ma mięśni (miejsca ścięgniste).
CEL:
    Leczniczy:
    Opróżnienie j. otrzewnej z płynu przesiękowego
    Opróżnienie jamy otrzewnej z płynu wysiękowego
    Podanie leku
    Wprowadzenie cewnika do przeprowadzenia dializy otrzewnowej
    Założenie lub dopełnienie odmy podczas laparoskopii
    Diagnostyczny:
    Pobranie zawartości płynu w wolnej przestrzeni otrzewnowej do badania fizykochemicznego: wyglądu, objętości, ciężaru właściwego, elementów komórkowych, stężenia białka, aktywności dehydrogenazy mleczanowej – LDH, aktywności amylazy
    Pobranie zawartości płynu w wolnej przestrzeni otrzewnowej do badania bakteriologicznego
    Pobranie zawartości płynu w wolnej przestrzeni otrzewnowej do badania cytologicz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.79 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!