ikona pliku docx

Nadzór pedagogiczny w świetle nowych przepisów notatki

Nadzór pedagogiczny w świetle nowych przepisów


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 84.88 kB.


                                                            Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyny w Łodzi

                                                                                         Wydział Nauk o Zdrowiu

                                                                            Oddział Pielęgniarstwo i Położnictwo

                                                                                Kierunek Pielęgniarstwo

                                                                             

 

Studia: Niestacjonarne Drugiego Stopnia

Rok: Pierwszy

Semestr: Pierwszy

Przedmiot: Dydaktyka w pielęgniarstwie

Czas realizacji: 5 godzin (225 minut)

Typ lekcji: Zaznajomienie z nowym materiałem

Rodzaj lekcji: Podająca

Data: 28 stycznia 2012 r.

Osoba prowadząca:  Anna Tomaszewska

                         

        

                      Temat: „Nadzór pedagogiczny w świetle nowych przepisów

                                   

Cele kształcenia

1.Cel ogólny: Student po przeprowadzonych zajęciach zdobędzie wiadomości z zakresu nadzoru pedagogicznego w świetle nowych przepisów.

2.Cele szczegółowe: Student potrafi:

 1.  Scharakteryzować pojęcie nadzoru pedagogicznego
 2.  Omówić plan nadzoru pedagogicznego
 3.  Przedstawić cele nadzoru pedagogicznego
 4.  Zróżnicować pojęcia nadzoru pedagogicznego zewnętrznego i wewnętrznego
 5.  Przedstawić cele nadzoru pedagogicznego wewnętrznego i zewnętrznego
 6.  Podać formy działalności diagnostyczno- opiekuńczej
 7.  Przedstawić kto podlega nadzorowi pedagogicznemu
 8.  Zdefiniować pojęcie hospitacji
 9.  Wymienić etapy hospitacji
 10.  Wymienić cechy i umiejętności oceniającego w czasie hospitacji
 11.  Scharakteryzować cele hospitacji
 12.  Wymienić rodzaje hospitacji
 13.  Zróżnicować pojęcie hospitacja kontrolno- oceniająca, doradczo- doskonaląca i diagnozująca
 14.  Podać cele hospitacji kontrolno- oceniającej, doradczo- doskonalącej i diagnozującej
 15.  Omówić analizę pracy nauczyciela
 16.  Wymienić czynności hospitacji
 17.  Omówić zmiany jakie nastąpiły w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego
 18.  Zróżnicować zmiany w sprawie nadzoru pedagogicznego
 19.  Przedstawić i objaśnić zasady obserwacji
 20.  Wymienić rodzaje obserwacji
 21.  Scharakteryzować pojęcie ewaluacji
 22.  Zróżnicować pojęcie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej
 23.  Wymienić rodzaje ewaluacji
 24.  Przedstawić plan ewaluacji
 25.  Omówić etapy ewaluacji
 26.  Porównać pojęcie hospitacji i obserwacji  

             Temat: „Profilaktyka i zapobieganie niepowodzeniom szkolnych”

        Cele kształcenia

 1.  Cel ogólny:  Student po przeprowadzonych zdobędzie wiadomości z zakresu profilaktyki i zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym oraz wspieraniu ucznia w przezwyciężaniu trudności w nauce

2.Cele szczegółowe: Student potrafi:

 1.  Scharakteryzować problemy niepowodzeń szkolnych
 2.  Wymienić przyczyny niepowodzeń szkolnych
 3.  Omówić cele Skali Gotowości Szkolnej
 4.  Wymienić etapy Skali gotowości szkolnej
 5.  Uzasadnić konieczność przeprowadzania badań sześciolatków i ich poziom gotowości szkolnej
 6.  Wymienić deficyty rozwojowe
 7.  Przedstawić wskaźniki niepowodzeń szkolnych
 8.  Omówić sposoby rozwiązywania niepowodzeń szkolnych
 9.  Omówić udział nauczycieli w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych
 10.  Omówić udział i pomoc rodziców w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce u swojego dziecka
 11.  Przedstawić sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym wśród uczniów
 12.  Wymienić formy zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
 13.  Podać porady w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym 
 14.  Przedstawić metody unowocześniania procesu dydaktycznego                                                 

             Tematy: „Akredytacja szkolnictwa wyższego”

 Cele kształcenia

 1.  Cel ogólny: Student po przeprowadzonych zajęciach będzie posiadał wiadomości z zakresu spełniania warunków szkół wyższych do otrzymania akredytacji.
 2.   To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 84.88 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!