ikona pliku doc

Nadciśnienie notatki

Ankieta skierowana do osób, które przebyły udar mózgu. Celem badania jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego.


  280 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 280
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 65.50 kB.


POZIOM WIEDZY NA TEMAT NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO OSÓB
PO PRZEBYTYM UDARZE MÓZGOWYM

Cel badania: Sprawdzenie ogólnej wiedzy badanych na temat nadciśnienia tętniczego krwi.
Metoda i materiał: Kwestionariusz z zastosowaniem pytań zamkniętych, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Pacjenci Poradni Neurologicznej, którzy przebyli udar mózgu.
Hipotezy badawcze:
- znajomość samego terminu ˶ nadciśnienie krwi ̋ , norm i czynników wpływających na schorzenie ( pytanie: 6,7,8)
- wiedza na temat wykrywania schorzenia (pytanie: 9 – 14),
- znaczenie leczenia farmakologicznego w chorobie (15,16,17),
- znaczenie diety w nadciśnieniu tętniczym (pytanie 18),
- zapobieganie chorobie (pytanie 19,20,21),
- konieczność edukacji chorych (22-25).
List wprowadzający
Jestem studentką Pielęgniarstwa UMK CM w Bydgoszcz na Wydziale Nauk o Zdrowiu i zwracam się do Państwa z gorącą prośbą, o pomoc w przeprowadzeniu badania. Niniejsza ankieta skierowana jest do osób, które przebyły udar mózgu. Celem badania jest sprawdzenie Państwa wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego. W kwestionariuszu zawarte są pytania, na które proszę odpowiedzieć szczerze oraz zgodnie z Państwa odczuciem. Właściwe odpowiedzi proszę zaznaczać X. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki wykorzystam wyłącznie w mojej pracy magisterskiej.


METRYCZKA
1. Wiek………..
2. Płeć
□ kobieta
□ mężczyzna
3. Wykształcenie
□ podstawowe
□ zawodowe
□ średnie
□ wyższe
4. Miejsce zamieszkania
□ miasto
□ wieś
5. Źródło utrzymania
□ bezrobotny/a
□ renta
□ emerytura
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 65.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!