ikona pliku docx

M.ZIEMSKA POSTAWY RODZICIELSKIE notatki

Opracowane postawy rodzicielskie wg.Marii Ziemskiej , pedagogika, teoret.podst.wychowania. KasiaBŁ.Buziaki.


  260 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 260
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,42 kB.


GŁÓWNE TYPY POSTAW RODZICIELSKICH WG. MARII ZIEMSKIEJ

    Maria Ziemska przeprowadziła badanie prawie trzystu rodzin w celu stwierdzenia wpływu postaw rodzicielskich na rozwój i zdrowie dziecka. Praca ta doprowadziła do zbudowania modelu odróżniającego właściwe i prawidłowe postawy, mające pozytywny wpływ na dziecko od postaw niewłaściwych, nieprawidłowych, mających na dziecko wpływ negatywny. Zasadniczo M.Ziemska wyróżnia cztery rodzaje postaw właściwych i będących ich przeciwieństwem cztery rodzaje postaw niewłaściwych. Każdej postawie właściwej odpowiada będąca jej przeciwieństwem postawa niewłaściwa.

Postawy właściwe

Postawy niewłaściwe

akceptacji

odtrącenia

współdziałania

unikania

uznania praw

nadmiernie wymagająca

rozumnej swobody

nadmiernie chroniąca

 

 U różnych osób powyższe postawy mogą występować w różnym nasileniu: ktoś daje dziecku większą swobodę, inny zaś większe poczucie akceptacji.

POSTAWY WŁAŚCIWE

 AKCEPTACJA

Oznacza przyjęcie dziecka takim,  jakie ono jest, ze wszystkimi charakteryzującymi je cechami fizycznymi, usposobieniem, możliwościami i ewentualnymi ograniczeniami. Kontakt z dzieckiem daje rodzicom zadowolenie i jest dla nich przyjemny. W zależności od sytuacji wyrażają swoją aprobatę chwaląc dziecko lub wyrażają dezaprobatę tylko dla danego nagannego czynu, nigdy zaś w stosunku do samego dziecka (jego osobowości). Akceptując dziecko dają mu poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie z własnego istnienia.

WSPÓŁDZIAŁANIE

Oznacza pozytywne zaangażowanie rodziców w zabawę i pracę dziecka, a także wciąganie go w zajęcia i sprawy rodziców i domu (odpowiednio do możliwości). Rodziców takich cechuje aktywność w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów, czujność na bodźce ze strony dziecka, gotowość wyjaśniania, czerpanie przyjemności ze wspólnego wykonywania czynności i wzajemnej wymiany uwag, obserwacji, zdań.

UZNANIE PRAW

Oznacza uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, szacunek dla jego indywidualności, przyzwolenie na wzięcie odpowiedzialności za swoje działanie, oczekiwanie „dojrzałego” zachowania. Rodzice jasno określają swoje oczekiwania wobec dziecka, a są one na miarę jego możliwości. Kierują dzieckiem podsuwając sugestie, wyjaśniając i tłumacząc, bez narzucania i wymuszania.

ROZUMNA SWOBODA

Oznacza pozostawienie dziecku odpowiedniego do wieku marginesu swobody przy jednoczesnym zachowaniu autorytetu i władzy. Rodzice dbając o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka  obiektywnie oceniają potencjalne zagrożenia i chronią dziecka bez wzbudzania w nim postawy lękowej wobec otaczającego świata.

M.Ziemska podsumowując pisze:

„Ogólnie można powiedzieć, że rodzice przejawiający właściwe postawy wobec dziecka chętnie otaczają je troskliwą opieką, dostrzegają i zaspokajają jego potrzeby, mają duży „margines cierpliwości” i gotowość tłumaczenia i wyjaśniania. Łatwo nawiązują kontakt z dzieckiem. Kontakt ten jest przyjemny dla obu stron i oparty na uczuciu wzajemnej sympatii i zrozumienia. Lubią dziecko, cieszą się nim widząc wzrastającą odrębną jednostkę, z własnym życiem i potrzebami. Rodzice o właściwych postawach są zdolni do obiektywnej oceny dziecka na skutek odpowiedniego, umiarkowanego dystansu wobec niego i akceptacji jego osoby.”

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,42 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!