ikona pliku doc

Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie notatki

Mózgowe porażenie dziecięce


  1333 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1333
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36,50 kB.


Mózgowym porażeniem dziecięcym określa się grupę zaburzeń neurologicznych wywołaną uszkodzeniem mózgu w okresie płodowym, okołoporodowym lub wczesnym niemowlęcym. Porażenie mózgowe jest wynikiem uszkodzenia mózgu już w okresie płodowym. Do czynników ryzyka zaliczyć można asfiksję, niedotlenienie, uraz okołoporodowy, infekcje wrodzone lub okołoporodowe, zaburzenia metaboliczne, jak hiperbilirubinemia i hipoglikemia. Wcześniactwo jest najważniejszym pojedynczym czynnikiem ryzyka porażenia mózgowego. Infekcja, uraz, guz mogą być przyczyną porażenia mózgowego we wczesnym okresie niemowlęcym. Zaburzenia ruchowe to najbardziej dominujące objawy, inne objawy to opóźnienie rozwoju umysłowego, padaczka, uszkodzenie narządu wzroku, słuchu, nieprawidłowy rozwój mowy. Klasyfikacja porażenia mózgowego: Porażenie mózgowe spastyczne - może dotykać jednej lub obu stron ciała Postać dyskinetyczno- atetotyczna porażenia mózgowego ? mimowolne ruchy, zanikające w czasie snu i zwiększające się w sytuacjach stresowych Postać ataktyczna Postać mieszana, dystoniczna Postępowanie pielęgniarskie: Zapobiegaj urazom dziecka stwarzając bezpieczne otoczenie, dostarczając odpowiednie zabawki lub odzież ochronną, Zapobiegaj zniekształceniom w stawach, stosując odpowiednie aparaty ortopedyczne, Zachęcanie dziecka do aktywności ruchowej stosownie do wieku i warunków, Zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i pokarmów, Sprzyjanie relaksacji mięśni i ogólnemu zdrowiu zapewniając okresy odpoczynku, Podawanie przepisanych leków, Zachęcanie dziecka do samoopieki, nakłanianie do aktywności dnia codziennego Wspieranie rozwoju mowy, rozmawianie z dzieckiem powoli i wyraźnie, wprowadzenie wczesnej rehabilitacji mowy, zastosowanie plansz i języków znaków, Konsultacja dziecka z okulistą i laryngologiem Wspieranie dziecka w tworzeniu pozytywnego obrazu w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!