ikona pliku rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim notatki

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka


  267 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 267
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 9,72 kB.


TEMAT: „On powiedział, że mnie kocha” – mowa zależna w języku polskim.
CEL OGÓLNY:
·       wprowadzenie mowy zależnej w języku polskim
CELE SZCZEGÓŁOWE:
·       wskazanie zasad tworzenia mowy zależnej w języku polskim;
·       wprowadzenie spójników koniecznych do budowania mowy zależnej;
·       poszerzenie zasobu leksykalnego;
·       ć·       wiczenie wymowy i intonacji;
POMOCE:
·       tablica kreda;
·       kserokopie z ć·       wiczeniami (Waldemar Martyniuk, Mów do mnie jeszcze, Ewa Lipińska, Kiedyś wrócisz tu);
·       zabawa „Co się stało z panem Kowalskim?”
FORMY PRACY:
·       praca indywidualna;
·       praca w grupach;
·       praca w parach;
TECHNIKI PRACY:
·       praca z tekstem – głośne odczytanie fragmentów;
·       praca z przygotowanymi przez lektora ć·       wiczeniami;
·       praca w parach – tworzenie krótkich scenek sytuacyjnych;
METODY PRACY:
·       kognitywna;
·       komunikacyjna;
·       gramatyczno – tłumaczeniowa;

Etap
Lekcji
Cel lekcji
Czas
Przebieg lekcji
1.
Nawiązanie kontaktu, przejście na język
docelowy
5 min
Powitanie słuchaczy – lektor zadaje pytania dotyczące samopoczucia, wydarzeń ostatnich dni.
2.
Sprawdzenie pracy domowej, wyjaśnienie wątpliwości
10 min
Lektor prosi wybrane osoby o odczytanie zadania (wcześniejsza lekcja dotyczyła mowy niezależnej, więc praca domowa staje się pretekstem do przejścia do tematu lekcji bieżącej).
3.
Wprowadzenie tematu zajęć
15 min
Lektor rozdaje kserokopie zawierające materiały dotyczące sposobu tworzenia mowy zależnej, zawierające nowe słownictwo niezbędne do tworzenia zdań oraz wyjaśnia problem (nr 2).
4.
Wprowadzenie nowego materiału gramatycznego
15 min
Lektor rozdaje kserokopie z tekstem dramatycznym(nr 1). Zadaniem słuchaczy jest głośne odczytanie tekstu. Następnie przekształcenie przeczytanego fragmentu na opowiadanie w mowie zależnej. Na koniec lektor prosi wybrane osoby o odczytanie wyników pracy.
5.
Wykorzystanie nowych umiejętności
10 min
Lektor rozdaje kserokopię nr 3. Słu
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 9,72 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!