ikona pliku odt

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego. notatki

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.


  315 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 315
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.18 kB.


MOTYWACJE:
      MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE
      MOTYW – jest to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ukierunkowuje ona nasze zachowania. Część motywów może być uświadomiona, część nie.
      MOTYWACJA – wszystkie motywy jakie posiadamy.
      MOTYWACJA – jest to proces regulacji psychicznej, od której zależy kierunek naszych działań i ilość energii jaką człowiek jest gotów poświęcić na realizację jakiegoś celu.
      Cele, do których dążymy dzielimy na dodatnie – z motywają dodatnią i ujemne z motywacją ujemną.
      Procesy motywacyjne mają swój kierunek, natężenie, towarzysza im pozytywne lub negatywne stany emocjonalne.

      FUNKCE MOTYWÓW:
      MOTYW JAKO ZASADA WYBORU:
      Wpływają na kierunek podjętych przez nas działań. Zalezy to od intensywności danego motywu. Najlepsza jest optymalna motywacja. Nie powinna być zbyt silna – sztywnosc dzialan, stres, ani zbyt slaba. Są motywy doraźne i długoterminowe.
      MOTYW JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCESY POZNAWCZE:
      Motywy mogą modyfikować nasze spojrzenie na świat, nasz sposób myślenia.
      Ważnym mechanizmem adaptacyjnym jest wstepna selekcja – nie odbieranie wszystkiego co nas otacza.
      Motywy udzielają pewnej protekscji bodźcom zwiazanym z dominującymi, aktualnymi potrzebami – dlatego łatwiej je zauważamy.
      W sytuacji pragnienia lub osabwy ta sama rzecz może być postrzegana inaczej, niż gdy pragnienie jest nieobecne.
      Lepiej pamiętamy i przypominamy sobie to, na czym nam zależy.
      MOTYW JAKO ENERGIA DO DZIAŁANIA:
      Wzrost motywacji prowadzi do wzrostu wysiłu jaki jesteśmy skłonni włożyć w realizację celu.
      Im pragnienie silniejsze, tym szybsze tempo działania.
      MOTYW JAKO REGULATOR SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA:
      W mairę wzrostu natężenia motywacji sprawność działania rosnie( do momentu osiągnięcia optimim), a następnie zaczyna opadać. (wykres taki sam jak ze stresem)
      Jest to tzw. II PRAWO YERKESA – DODSONA
      Skala poszukiwań doznań Zuckermana
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.18 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!