ikona pliku doc

Motywacja notatki

motywacja


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 47.00 kB.


Motywacja
      Możemy wyróżnić wiele funkcji kierownictwa, jednak największy związek kierownika z podwładnym ma przywództwo. Jest to główna część roli kierownika. Polega na pracy z innymi i przez innych dla osiągnięcia zamierzonych celów. Skuteczność kierownika zależy głównie od jego umiejętności przywódczych, tzn. od motywowania podwładnych, kierowania nimi, wpływania na nich przez system nagród i kar.
I. Definicja motywacji
      Jak pisze R. W. Griffin „motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób”. Pracownik może dać z siebie maksimum wysiłku w pracy albo pracować tylko tak, żeby uniknąć nagany, albo też z drugiej strony ograniczyć swój wysiłek do minimum. Motywacja to stan gotowości jednostki do podjęcia określonego działania. Motywowanie do pracy polega na wytworzeniu pewnego układu sił, które skłonią pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. Jest to więc proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników poprzez dostarczanie środków i możliwości spełnienia ich oczekiwań w taki sposób, aby obie strony (pracodawca i pracownik) odniosły korzyści.
      Wyróżniamy motywację:
      wewnętrzną – aktywizacja następuje gdy człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb,
      zewnętrzną – polega na wzbudzeniu potrzeb przez stosowanie kar i nagród, informowaniu o możliwościach zawartych w różnego rodzaju sytuacjach i manipulowaniu tymi możliwościami
II. Punkty widzenia na motywację
      Dokonajmy teraz przeglądu głównych teorii motywacji. Podstawą są tu teorie treści (zajmują sie tym, co się motywuje), teorie procesu (jak się motywuje) I teorie wzmocnienia (sposoby uczenia się zachowań).
      Teorie treści wiążemy z takimi badaczami jak Maslow, McGregor, Herzberg, Atkinson i McClelland. Teoria ta stara się odpowiedzieć na pytanie: jakie potrzeby ludzie próbują zaspokajać? Co zmusza ich do działania? Ozna
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 47.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!