ikona pliku doc

Monografia pedagogiczna notatki

Metodologia badań spłecznych


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32.50 kB.


Monografia pedagogiczna
metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych (wg T.Pilcha)
w socjologii np. monografia – m.in. badanie układów społecznych czy nawet zjawisk i procesów społecznych;
Tak szerokie definiowanie monografii nie jest użyteczne dla praktyki pedagogicznej, albowiem swoistość każdej metody badawczej w pedagogice polega m.in. na badaniu rzeczywistości wychowawczej dla celów wychowawczych.
Wg A. Kamińskiego monografia na gruncie pedagogiki – taka metoda postępowania, która prowadzi do opisu instytucji wychowawczych („sformalizowanych struktur”) takich jak np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Uniwersytet dla Rodziców, szkoła.
Czynniki decydujące o tym, że określony sposób postępowania badawczego można uznać za metodę monograficzną:
- przedmiot badań ( instytucja wychowawcza lub inna instytucja dla celów wychowawczych badana; instytucje w rozumieniu placówki – dom kultury, pogotowie opiekuńcze; instytucjonalne formy działalności wychowawczej – spółdzielnia uczniowska, drużyna harcerska);
- sposób badania ( dąży się do”sięgnięcia w głąb” danej instytucji i gruntownego, wielostronnego wejrzenia w jej funkcjonowanie zarówno jako systemu społecznego jak też związanego ze sobą zbioru osób
„przyczyny niepowodzeń w nauce dzieci wybranej szkoły” – problem, który nie nadaje się do zastosowania monografii
„ kurs przygotowawczy na studia jako forma uzupełnienia wiadomości” – nadaje się
Najbardziej wyróżniającą cechą badań monograficznych w sensie formalnym jest ścisła lokalizacja instytucjonalna tych badań
Pod względem merytorycznym metoda monograficzna prowadzi do:
      rozpoznania st
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!