ikona pliku docx

Monografia liczby5 notatki


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 13.44 kB.


KINGA GOLAT
EDUKACJA SZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
NIESTACJONARNE
SEMESTR II ROK I
EDUKACJA MATEMATYCZNA KLAS MŁODSZYCH I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
MGR URSZULA PANKOWSKA
RÓŻNICE PROGRAMOWE
MONOGRAFIA DOWOLNIE WYBRANEJ LICZBY Z PIERWSZEJ DZIESIĄTKI


Monografia liczby 5
Temat: Pięć paluszków
Cele ogólne:
• rozwijanie myślenia matematycznego
• zapoznanie z liczbą 5 w pojęciu kardynalnym i porządkowym
• zapoznanie z wyglądem cyfry 5
Cele szczegółowe:
– uczeń liczy w zakresie pięciu
– uczeń tworzy zbiory pięcioelementowe i przelicza ich elementy
– uczeń używa liczebników porządkowych w zakresie pięciu
– uczeń potrafi napisać cyfrę 5
Metody pracy:
• problemowe
• podające
•praktyczne
Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa.
Środki dydaktyczne: kosz z owocami, 5 talerzy, sylweta dłoni, karty pracy.
P r z e b i e g z a j ę ć
1. Powstanie liczby 5
Nauczyciel stawia na stole kosz z owocami: 4 jabłka, 4 mandarynki, 3 gruszki, 2 śliwki i 1 pomarańczę (lub inne owoce). Poleca dzieciom wyjąć owoce i pogrupować je na talerzach rodzajami.
Na stole leżą też kartoniki z cyframi od 1 do 4. Nauczyciel pyta, ile jest pomarańczy, prosi o wybranie cyfry 1 i położenie obok talerzyka z jedną pomarańczą. I tak kolejno z pozostałymi owocami.
Na koniec mówi, że zapomniał o jeszcze jednym jabłku i kładzie je na talerzu z jabłkami. Pyta dzieci, ile teraz jest jabłek. Po uzyskaniu odpowiedzi pokazuje dzieciom planszę z cyfrą 5 i kładzie obok talerza z jabłkami.
2. Nauka pisania cyfry 5
Nauczyciel pokazuje na tablicy sposób pisania cyfry 5. Następnie dzieci rysują cyfry 5:
• w powietrzu
• palcem po ławce
• na plecach kolegi lub koleżanki
• kredą na tablicy
3. Aspekt kardynalny liczby 5
Nauczyciel zadaje pytania:
Ile palców ma lewa ręka?
Ile palców ma prawa ręka?
Która ręka ma więcej palców, prawa czy lewa?
Czy wiecie, jak nazywają się poszczególne palce? (nauczyciel objaśnia nazwy palców – kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny, mały).
4. Aspekt porządkowy liczby 5
Nauczyciel umieszcza na tablicy sylwetę dłoni. Zadaje uczniom pytania:
Jak się nazywa pierwszy palec?
Jak się nazywa drugi palec?
Palec serdeczny, to który z kolei?
itd.

5. Zabawa ruchowa
„Pingwin” – zabawa ze śpiewem.
Dzieci ustawiają się gęsiego, kładą ręce na ramionach poprzednika. Śpiewając, posuwają się do przodu i do tyłu, w rytm piosenki.
„Ach jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się – raz nóżka lewa, raz nóżka prawa, do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.”
6. Wykonanie pracy plastycznej
Nauczyciel sadza na stole Leniwka z cyfrą 5. Przed nim leży 5 owoców. Dzieci malują farbami obraz Leniwka.
7. Ćwiczenia w pisaniu cyfry 5
Nauczyciel jeszcze raz pokazuje na tablicy, w jaki sposób piszemy cyfrę 5. Potem zapisuje w zeszycie każdemu dziecku cyferkę, następnie dzieci samodzielnie piszą 5 w zeszycie. Na koniec przynoszą nauczycielowi zeszyty do sprawdzenia.
8. Przerwa śródlekcyjna
Dzieci wykonują 5 podskoków, 5 skłonów, 5 przysiadów, 5 razy klaszczą w dłonie itd.
9. Wypełnianie kart pracy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 13.44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!