ikona pliku docx

monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe notatki

Anestezjologia: Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe. Dokument tekstowy.


  1164 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1164
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 141,28 kB.


Wykonały:

……

PO II ROK

MONITOROWANIE PRZYRZĄDOWE I BEZPRZYRZĄDOWE

MONITOROWANIE:

- jest integralną częścią intensywnej terapii, na którą składa się intensywne leczenie, nadzór i pielęgnacja. Monitorowanie to ciągła lub niemal ciągła ocena czynności fizjologicznych pacjenta, służąca uwarunkowaniu decyzji terapeutycznych. Postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich latach umożliwia stosowanie coraz bardziej precyzyjnych metod monitorowania u chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Istotną rolę w tym procesie odgrywają pielęgniarki. Od ich wiedzy i umiejętności zależy często szybkie wykrycie powikłań i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych lub leczniczych.

Nie wszyscy pacjenci wymagają takiego samego monitorowania. Jego zakres zależy od wielu czynników tj:

-obecny i dotychczasowy stan zdrowia

-rodzaj operacji i techniki operacyjnej

-planowana technika znieczulenia

-dostępne wyposażenie i umiejętność jego wykorzystania przez anestezjologa

-preferencje anestezjologa

-prowadzone badania naukowe

Samo monitorowanie nie jest pozbawione pewnego ryzyka. Niesprawny sprzęt może stanowić zagrożenie dla pacjenta np. z powodu krótkiego spięcia w wyniku złego uziemienia; podejmowania przez anestezjologa błędnych decyzji leczniczych na podstawie zafałszowanych danych; nieodpowiedniej techniki monitorowania inwazyjnego. Zbyt duża liczba urządzeń monitorujących może wreszcie rozpraszać uwagę anestezjologa i utrudnić rozpoznanie problemów pojawiających się gdzie indziej.

 

MONITOROWANIE:

1.Monitorowanie kliniczne, którego zadaniem jest ocena aktualnego stanu klinicznego (krążenia, oddychania, ciepłoty ciała, oceny poprawności pracy aparatury anestezjologicznej) wyłącznie przy użyciu zmysłów anestezjologa. Wymaga ona dużego doświadczenia klinicznego, pełnego zaangażowania, nie pozwala na ocenę w warunkach nietypowych i nagle występujących powikłaniach.

2.Połączenie monitorowania metodami klinicznymi z monitorowaniem przyrządowym, najczęściej stosowane w rutynowej pracy.

Z metod monitorowania przyrządowego należy wymienić: pomiar ciśnienia krwi (skurczowe, rozkurczowe), ciepłoty ciała, ośrodkowego ciśnienia żylnego, EKG. Takie postępowanie wymaga również stałej obecności wykwalifikowanego, mającego doświadczenie kliniczne, anestezjologa.

Największy postęp upatruje się we wprowadzeniu do monitorowania pulsoksymetrii i kapnometrii. Pierwsza z tych metod pozwala na wykrycie niedotlenienia krwi tętniczej, druga-prawidłowości umieszczenia rurki w tchawicy (wykrycie intubacji do przełyku). Istnieje pełne uzasadnienie, aby obydwie metody były rutynowo stosowane w drugim i  trzecim typie monitorowania.

3.Monitorowanie wyłącznie przyrządowe jest usprawiedliwione utrudnieniem dostępu anestezjologa do pacjenta (co bywa do nie uniknięcia w niektórych zabiegach operacyjnych, np. neurochirurgicznych). Monitorowanie to obejmuje parametry hemodynamiczne, oddechowe,  przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, ciepłotę ciała, puls oksymetrię i kapnometrię. Dodatkowo konieczne jest ilościowe oznaczanie strat krwi i płynów oraz prowadzenie dokładnego bilansu płynów i objętości. Płyny i leki powinny być podawane za pomocą  pomp objętościowych lub pomp strzykawkowych. Konieczne jest dysponowanie wysoko wydajną pompa do przetaczania krwi, a niekiedy również aparatem, który pozwala na wykorzystanie krwi pobranej z pola operacyjnego i do ponownego jej przetoczenia pacjentowi (cell saver).

Powyższy zestaw urządzeń musi być sprawny technicznie, z wyrównanymi potencjałami elektrostatycznymi, co warunkuje bezpieczeństwo elektryczne wobec wprowadzanych do ustroju cewników wypełnionych płynami przewodzącymi prąd elektryczny.

Większość stosowanych monitorów wyposażona jest w indywidualne systemy alarmowe, co niestety stwarza trudności w szybkiej identyfikacji włączającego się alarmu. Najwłaściwiej byłoby, aby sygnały z poszczególnych monitorów przekazywane były do zbiorczego systemu monitorowania.

W latach sześćdziesiątych monitorowanie pacjenta było prowadzone wyłącznie metodami klinicznymi (obserwacja koloru skóry i błon śluzowych, badanie napięcia i częstości tętna obwodowego, obserwacja częstości i głębokości oddechu, pomiar ciśnienia krwi metoda osłuchową). Po raz pierwszy w 1980r. w Holandii wprowadzono obowiązujące wyposażenie stanowiska znieczulenia, w tym konieczność monitorowania EKG. W 1986 r. w USA wprowadzono standardy (Harvard Monitoring Standards HMS), które zostały uznane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. HMS wymagały:

-obecności kwalifikowanego personelu anestezjologicznego podczas całego przebiegu znieczulenia

-stałej oceny stężenia tlenu w gazach wdechowych i utlenowania krwi

-stałej oceny wentylacji

-stałego pomiaru ciepłoty ciała

-stałego monitorowania EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego co 5 min.

Wyniki pomiarów powinny być zapisywane w karcie znieczulenia. Należy pamiętać, że wykonanie znieczulanie powinno być poprzedzone uzyskaniem od pacjenta świadomej zgody, co jest również w Polsce wymogiem obowiązującym.

Najważniejsze metody monitorowania:

-kapnometria

-pulsoksymetria

-EKG

-pomiar ciśnienia tętniczego metodą osłuchową

BADANIA PRZEDMIOTOWE PACJENTA:  

1) OBSERWACJA

-zabarwienie skóry, błon śluzowych, płytki paznokciowej

-ruchy klatki piersiowej - oddychanie, prawidłowa wentylacja, położenie rurki

-ruchy gałek ocznych, szerokość źrenic, ruchy palców, odruchy

2) DOTYK/PALPACJA

-ucieplenie skóry - krążenie

-wilgotność skóry

-napięcie naczyń tętniczych - ocena tętna

-ucisk na płytkę paznokciową - krążenie kapilarne

3) OSŁUCHIWANIE

-kontrola położenia rurki intubacyjnej

-ocena szmeru pęcherzykowego

-kontrola szczelności balonu rurki intubacyjnej

-osłuchiwanie serca

MONITOROWANIE CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH

Do podstawowych parametrów życiowych monitorowanych w okresie pooperacyjnym należą pomiary:<...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 141,28 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!