ikona pliku doc

Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku notatki

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie


  270 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 270
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.00 kB.


Lekcja nr 5 Klasa II d Temat: Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku. I. Cele kształcenia: Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją gospodarki i społeczeństwa końca XIX wieku Cele szczegółowe: - uczeń zna podstawowe osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki - uczeń zna najważniejsze nazwiska wynalazców - uczeń umie analizować tekst źródłowy - uczeń rozumie na czym polegały zmiany w rozwoju przemysłu - uczeń potrafi analizować dostępne w podręczniku tabele II. Metody: - pogadanka - wykład - praca z podręcznikiem - praca pod kierunkiem - praca ze źródłem - pokaz III. Środki dydaktyczne: - plansze - podręcznik - tekst źródłowy - tablica Ogniwo lekcjiCzynności nauczyciela i uczniaŚrodki dydaktyczneMetodyCzasI. Czynności porządkowo-organizacyjneN. wykonuje następujące czynności:- przywitanie- sprawdzenie obecności- wpisanie tematu lekcji do dziennika5 minutII. Rekapitulacja wtórnaN. sprawdza wiadomości z poprzedniej lekcji U. zgłaszają się do zaprezentowania swoich prac5 minutIII. Słowo wiążąceN. wprowadza w tematykę lekcji i zapisuje temat2 minuty IV.Wprowadzenie nowego materiałuN. wprowadza pewną partię materiału dotyczącą zmian w rozwoju przemysłu końca XIX wieku, powstawania monopoli oraz zmian społecznychU. uważnie słuchająN. wręcza uczniom teksty źródłowe dotyczące wynalezienia szczepionki przez Ludwika PasteuraU. czytają tekst i odpowiadają na pytania znajdujące się obok tekstuN. zadaje pytanie uczniom: Czy znacie jakichś słynnych polskich wynalazców i ich wynalazki?U. udzielają odpowiedziN. nakazuje uczniom wypisać na tablicy najważniejsze ich zdaniem odkrycia naukowe i wynalazki techniczne znajdujące się w podręczniku (str. 186, 187).U. wypisują na tablicy najważniejsze ich zdaniem odkrycia naukowe i wynalazki techniczn
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!