ikona pliku pdf

modele cykliczno - fazowe notatki

modele cykliczno - fazowe wg Anny Brzezińskiej


  195 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 195
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 370.16 kB.


Modele cykliczno – fazowe –
Anny Brzezińskiej
wg
Podstawowe pojęcia: transformacja doświadczenia i cykl rozwoju Fazy w cyklu: progresu, plateau, regresu i kryzysu Nowe doświadczenia mogą zmieniać jakość doświadczenia wcześniej opanowanego, mogą je przekształcać, nadawać nową formę.
Modele cykliczno-fazowe
Zasada H.Wernera – aktywność człowieka w różnych obszarach wykazuje tendencję do oscylowania między biegunami progresji i regresji Rozwój na kontinuum: fiksacja – mobilność Powodzenie w działaniu zależy od gotowości do progresu i regresu
Żeby się rozwijać, trzeba się cofać
Model cykliczno – fazowy
Osiągnięcie rozwojowe
czas
FAZA PROGRESU
różnicowanie doświadczenia, zmiany ilościowe,
FAZA PLATEAU
porządkowanie i wstępna integracja nowego doświadczenia, zmiany jakościowe
FAZA REGRESU
konflikt nowego ze starym, dezintegracja doświadczenia uprzedniego z poprzedniego cyklu (dezintegracja struktury z poprzedniego cyklu rozwojowego)
FAZA KRYZYSU
ujawnienie silnego konfliktu wewnętrznego między posiadanymi a nowymi doświadczeniami i potem ponowna integracja
Modele cykliczne
Rozwój - nie jest ukierunkowany na osiąganie coraz wyższych stanów,
Jest cyklem zmian stadialnych wyznaczonych zmianami fizjologicznymi lub zbiorem ról społecznych albo zadań podejmowanych w przebiegu życia
Modele cykliczne – cd.
Zmiany rozwojowe konieczne w danym odcinku życia ze względu na: uwarunkowania biologiczne, uwarunkowania społeczne, zadania rozwojowe podstawowe wzory życia typowe dla wieku
Teoria zadań rozwojowych
R. Havighursta
Rozwój ujmowany z punktu widzenia zadań rozwojowych, jakie jednostka napotyka i musi realizować Doświadczenia specyficzne dla danego okresu, z których wyłaniają się problemy do rozwiązania
Teoria zadań rozwojowych R. Havighursta
Zadania rozwojowe – pewne postawy, umiejętności lub wiedza, jaką jednostka powinna nabyć w danym momencie życia Inaczej: sprawnoś
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 370.16 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!