ikona pliku doc

Mikrostruktury, opracowane zagadnienia notatki

Opracowane zagadnienia z mikrostruktur Z UW


  265 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 265
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 118.00 kB.


ZAGADNIENIE 1.Wprowadzenie do mikrosocjologii: istnienia grupy wg R. Mertona, model struktury społecznej P. Rybickiego i P. Sztompki, odróżnienie wielkich i małych struktur, C. H. Cooleya koncepcja grupy pierwotnej, relacja mikrostruktura- makrostruktura (stanowisko holistyczne: Pawła rybickiego koncepcja układów koncentrycznych, stanowisko podkreślające ważność społeczności lokalnych. Istnienie grup według R. Mertona : Są dwa kryteria istnienia grup: - obiektywne ? istnienie trwałych form interakcji, niezależne od podmiotu - subiektywne ? samookreślenie jednostki, określenie przez innych ludzi ? dotyczy świadomości uczestników w danej grupie jak i niezależnych obserwatorów. O istnieniu grupy świadczy połączenie tych dwóch kryteriów. Istnieją stopnie uczestnictwa w grupie: - człowiek nominalny ? określony jest jako członek grupy ale nie występuje między nim a innymi interakcja - człowiek peryferyczny ? obniża interakcje grupy, ich częstotliwość aby niewielka ilość ulegała kontroli ze strony grupy - człowiek rzeczywisty ? spełnia kryteria subiektywne i obiektywne Model struktury społecznej P. Rybickiego Rybicki wyróżnia trzy rodzaje uporządkowania, które różnią się rodzajem elementów i sposobem powiązania: 1) Zbiorowości społeczne ? jakościowe, ilościowe, cechy demograficzne zbiorowości ( wiek, płeć). Wymiary: a)odgrywane role społeczne b)elementy kulturowe ? świat wartości, znaki c)obszar działań społecznych ? działanie skierowane na jakiś cel 2) Struktura społeczna charakteryzuje się stałością i zmiennością a)synchronia- badacz koncentruje się na wybranych obszarach struktury społecznej, rodzaj elementów, relacje między elementami, relacje między strukturami ? badanie o charakterze stałym b)diachronia- prawidłowości zmiany społecznej 3) Społeczeństwo ? całość strukturalna; jest ciągiem interakcji Odró
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 118.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!