ikona pliku doc

Mikroekonomia ćwiczenia notatki

ćwiczenia z mikro


  292 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 292
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 215.00 kB.


MIKROEKONOMIA
Makroekonomia – zajmuje się gospodarką w skali makro
Potrzeba – stan odczuwania braku czegoś
Przyczyny ( źródła ) potrzeb:
      organizm człowieka
      środowisko przyrodnicze
      środowisko społeczne
      duchowe właściwości człowieka
      życie gospodarcze ( produkcja, podział, wymiana, konsumpcja )
Podział – udział poszczególnych obywateli w całej masie dóbr i usług
Wymiana – akty kupna-sprzedaży
Konsumpcja – zużywanie dóbr
Cechy potrzeb:
      obiektywne
      nieograniczone pod względem rozwoju
      ograniczone w swej pojemności w danym czasie
      substytucyjne
      komplementarne
      zmieniają się w przestrzeni pod wpływem uwarunkowań społecznych
      stale się odradzają
Środki zaspokajania potrzeb:
      dobra wolne ( naturalne )
      dobra gospodarcze ( są wynikiem działalności )
– środki pracy ( budynki, urządzenia )
– przedmioty pracy ( materiały itp. )

Problem rzadkości
Zapotrzebowanie = ilość dóbr które ludzie chcieli by posiadać w ciągu roku
Zdolność =
ilość dóbr które ludzie są zdolni wytworzyć w ciągu roku
Koszt alternatywny – koszt utraconych korzyści ( utraconych możliwości, odmiennego wykorzystania zasobów )
Granica mocy produkcyjnej
Krańcowa stopa transformacji – jest to ilość jednostek jednego dobra z których należy zrezygnować aby zwiększyć produkcje drugiego dobra o jednostkę
Intensywna droga wzrostu gospodarczego – zwiększenie produkcji w wyniku zastosowania nowych ( lepszych ) technologii przy użyciu tej samej ilości zasobów
Elastyczna droga wzrostu gospodarczego – zwiększenie zasobów przy wykorzystaniu tej samej technologii
Możliwości
Poziomki
Truskawki
A
0
50
B
5
48
C
10
40
D
15
30
E
20
17
F
25
0
Koszt alternatywny wytworzenia kolejnych jednostek poziomek i truskawek
Poziomki
Truskawki
4
5
6
5
13
5
17
5
Analiza marginalna:
      koszty marginalne ( KM )
      korzyści marginalne ( ZM )
Zasady optymalizacji:
ZM > KM – rozwój działalności
ZM < KM – ogr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 215.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!