ikona pliku rar

Mikroekonomia notatki

notatki z AE


  385 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 385


Podgląd zawartości archiwum:
Mikroekonomia/Definicje/Mikroekonomia - 129 definicji.doc
Mikroekonomia/Definicje/Mikroekonomia - definicje i twierdzenia.doc
Mikroekonomia/Ekonomia matematyczna/Ekonomia matematyczna - pytania i odpowiedzi (13 stron).doc
Mikroekonomia/Ekonomia matematyczna/Ekonomia matematyczna 1.doc
Mikroekonomia/Ekonomia matematyczna/Ekonomia matematyczna 2.doc
Mikroekonomia/Ekonomia matematyczna/Ekonomia matematyczna 3.doc
Mikroekonomia/Esencja mikroekonomii (20 stron).doc
Mikroekonomia/Mikorekonomia †wiczenia (15 stron).doc
Mikroekonomia/Mikroekonomia (11 stron).doc
Mikroekonomia/Mikroekonomia (12 stron).doc
Mikroekonomia/Mikroekonomia (33 strony).doc
Mikroekonomia/Mikroekonomia (35 stron).doc
Mikroekonomia/Podstawy mikroekonomii (22 strony).doc
Mikroekonomia/Prace/Decyzje konsumenta na rynku (8 stron).doc
Mikroekonomia/Prace/Mikroekonomia - Potrzeby ludzi i ich zaspokajanie.doc
Mikroekonomia/Pytania i odpowiedzi/Mikoekonomia - zagadniania na egzamin (21 stron).doc
Mikroekonomia/Pytania i odpowiedzi/Mikoekonomia - zagadniania na egzamin (tabelka).doc
Mikroekonomia/Pytania i odpowiedzi/Mikroekonomia - zagadnienia (17 stron).doc
Mikroekonomia/Test/Mikroekonomia - Pytania testowe (47 strony).doc
Mikroekonomia/Wprowadzenie do ekonomii (23 strony).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Duopol.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Dˆugookresowa r¢wnowaga rynkowa - konkurencja doskonaˆa.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Konkurencja doskonaˆa.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Monopol nabywc¢w - monopson.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Monopolistyczne r¢¾nicowanie ceny .doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Oligopol.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Paj©czynowy model r¢wnowagi rynkowej.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Powstanie i rozw¢j rynk¢w.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Rynki czynnik¢w produkcji.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Rynki o monopolistycznej konkurencji.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Rynki oligopolistyczne.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Rynki pracy.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/R¢wnowaga rynkowa w kr¢tkim okresie czasu.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/R¢¾ne warianty niedoskonaˆej konkurencji na rynku jednego do.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Wpˆyw zmian ceny rynkowej na sytuacj© ekonomiczn¥ przedsi©bi.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Wpˆyw zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopol.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Wsp¢ˆpraca mi©dzy oferentami.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Wyb¢r optymalnej metody produkcji .doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Wˆa˜ciciele.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/21/Zmiany punktu r¢wnowagi.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Czym jest ekonomia.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Elementy rynku.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Funkcjonowanie gospodarki narodowej.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Gospodarowanie (31 stron).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Interwencjonizm paästwowy.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Konkurencja doskonaˆa i monopol (14 stron).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Monopolizacja.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Narz©dzia analizy rynku (38 stron).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Optimum konsumenta.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Popyt i poda¾ (24 strony).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Popyt, poda¾, cena.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Popyt.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Popytowa strona rynku (48 strony).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Post©powanie nabywc¢w.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Przedmiot mikroekonomii.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Rynek (39 stron).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Rynek doskonale konkurencyjny (45 strony).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Rynek, popyt, poda¾ (13 stron).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Struktury rynkowe.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Teoria koszt¢w 2.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Teoria koszt¢w.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Teoria poda¾y (13 stron).doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Teoria produkcji.doc
Mikroekonomia/Zagadnienia/Wyb¢r konsumenta (10 stron).doc
Mikroekonomia/—ci¥gi/Mikroekonomia - ˜ci¥ga.doc


Podziel się

Komentarze (1)

  • 2008-05-23 21:34:26 Aleksa

    warte zajrzenia. mikro pełny zestaw.

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!