plik doc

Notatki z mikrobiologii


MIKROBIOLOGIA     Wymień i podaj pełne nazwy wirusów przenoszonych drogą płciową.     ludzki wirus nabytego niedoboru odporności – rodzina: Retroviridae; HIV     wirus zapalenie wątroby typu B – rodzina: Hepadnaviridae; Hepatitis B virus     wirus odry – rodzina: Paramyxoviridae; morbili     wirus cytomegalii – rodzina: Herpesviridae; Cytomegalovirus (CMV)     Higieniczne mycie rąk polega na – usuwaniu i zabijaniu więk...

plik doc

Mikologia notatki

Mikologia w pigułce
MIKOLOGIA Mikologia – nauka o grzybach. Grzyby są drobnoustrojami należącymi do domeny Eucarya. Wykazują mniejsze zróżnicowanie niż rośliny, ale mają wyższy stopień organizacji niż prokariotyczne bakterie. Grzyby mają własne jądro otoczone błoną jądrową, zawierają chromosomy. Obok jądra cechą odróżniającą grzyby od bakterii jest obecność chityny (wielocukru, polimeru N-acetylo D-glukozaminy) w ścianie komórkowej grzybów. Ściana komórkowa zbudowana z węglowodanów, jakim...

plik doc

dekontaminacja


Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.). Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników[1]. Dezynfekcja ni...

plik doc

test Mikrobiologia

Mikrobiologia, test
TEST Z MIKROBILOGII 1. Najważniejszy czynnik sprzyjający przenoszeniu się zakażeń gronkowcowych w szpitalu to: a) powietrze b) pokarmy c) wanny d) ręce 2. Fizjologicznie drożdżaki nie występują w: a) gardle b) kale c) pochwie d) krwi e) żadna odpowiedź nie jest poprawna 3. Nosiciel to: a) osoba wykazująca kliniczne objawy zakażenia b) osoba zdrowa posiadająca we florze fizjologicznej drobnoustroje względne patogenne c) chory po zastosowaniu leczenia antybi...