ikona pliku odt

Miejsce pedagogiki wśród nauk notatki


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29.02 kB.Kryterium Podziału:
Rozważania nad miejscem Pedagogiki wsród nauk należy rozpoczać od kryterium podziału tychże nauk, tak aby w sposób naturalny umiejscowić w poszczególnych rodzajach nauk Pedagogikę.
Generalnie mówimy i 3 podstawowych kryteriach MPZ
Nauka klasyfikowana jest ze względy na
Metody badań,
Przedmiot badań i
Zadania jakie realizuje.
Kryterium podziału nauk:
Pedagogika
METODY uzasadniania twierdzeń i budowy systemów (nauki formalne-dedukcyjne i empiryczne-indukcyjne)
- nauka EMPIRYCZNA (indukcyjna)
- częściowo DEDUKCYJNA (pedagogika jako "reflekcja filozoficzna)
PPRZEDMIOT badań
(nauki przyrodnicze i humanistyczne/społeczne)
- nauka HUMANISTYCZN (SPOŁECZNA) gdyż przedmiotem badań jest wychowanek i wychowanie (wychowanek jest zarazem podmiotem poznającym samego siebie)
ZADANIA nauki (nauki teoretyczne i praktyczne/stosowane)
- nauka PRAKTYCZNA (STOSOWANA) (wuniki badań służą modyfikacjom, zmianom, projektowaniu rzeczywistości edukacyjnej)
- nauka TEORETYCZNA (zagadnienie konstrukcji teorii pedagogicznych – rezulat badań empirycznych lub punktu wyjścia do działań praktycznych
Pedagogika jest z jednej strony naua empiryczną o faktach, dotyczących rzwoju człowieka, z drugiej zaś jest nauką normatywną, zawsze oceniącą fakty opisane z punktu widzenia, jakie one powinny być.
(Stefan Kunorowski)
Język powinności pedagogiki:
W wychowanu należy kierować się zasadą indywidualnizacji
Celem wychowania powinno być wywołanie wrażliwości moralnej
Wychowawca własnym przykładem powinien modelować społeczno-moralne postępowanie dziecka
Probablistyczny charakter pedagogiki:
Pedagogika jest nauką zależności pomiędzy faktami a zdarzeniami pedaogicznymi
fakty <-> zdarzenia pedagogiczne – mają one jedynie charakter prawdopodony (proablistyczny)
< sytuacje wychowawcze – mają wymiar otwartości, niedomknięcia.
postępowanie naprawcze zależeć będzie od przyczyn(diagnoza),wiedzy o dziecku i jego środowisku rodzinnym, rówieśniczym, motywów działania, aktualnej sytuacji w danym momencie. Dobór metody wychowawczej w celu naprawienia szkody zawsze uzależniony będzie od powyższego...
Współczesny przedmiot badawczy pedagogiki
Różnorodność definicji zależnych od czasu historycznego , koncepcji, kraju….
Bogdan Suchodolski (1903 – 1992)
(Pogląd ten był wyrazem ortodoksi pedagogicznej (okres rozwoju polskiej pedagogiki od końca lat 40. do lat 70 XX w.)
PEDAGOGIKA to jednorodna nauka zajmująca się całością zjawisk wychowawczych, czyli:
warunkami, w których one przebiegają
celami, którym mają służyć
procesem i treścią działalności wychowawczej
metodami, które mają zapewnić jej skuteczność
instytucjami, które tę działalność prowadzą
Maurice Debesse
(1903 -1998)
(Pogląd ten był wyrazem heterodokcji pedagogicznej (okres rozwoju pedagogiki polskiej i zachodniej w latach 80. XX w.)
PEDAGOGIKA – to „nauki o wychowaniu; tworzą je nauki badające zjawiska makro – edukacyjne (zjawiska psychologiczne i biologiczne dotyczące podmiotu) oraz dydaktyki dyscyplin szkolnych (metody nauczania, mechanizmy transmisji)”.
Stefan Wołoszyn (1911 – 2004)
(Pogląd ten był wyrazem interakcji globalnej tj. Postmodernizmu (okre
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29.02 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!