ikona pliku doc

Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. notatki

Edukacja wczesnoszkolna stanowi ważny i trudny okres w życiu każdego człowieka. Głównym jej celem jest stworzenie optymalnych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz wykształcenie go na człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Należy zapewnić dziecku takie warunki, aby zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym i ułatwić wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny. Realizacja celów i założeń edukacji wczesnoszkolnej wymaga starannego doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych oraz właściwego ich wykorzystania w procesie nauczania-uczenia się. Przy czym dominować powinny metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne aktywizujące uczniów, rozwijające myślenie twórcze, umożliwiające samodzielne odkrywanie świata i zależności w mim występujących.


  284 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 284
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69.50 kB.


Miejsce i rola środków dydaktycznych
w edukacji wczesnoszkolnej.
„Z własnego doświadczenia wiem,
o ile skuteczniejsza staje się nauka,
gdy znajdują się pod ręką odpowiednie narzędzia"
Gate
Edukacja wczesnoszkolna stanowi ważny i trudny okres w życiu każdego człowieka. Głównym jej celem jest stworzenie optymalnych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz wykształcenie go na człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Należy zapewnić dziecku takie warunki, aby zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym i ułatwić wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny.
Realizacja celów i założeń edukacji wczesnoszkolnej wymaga starannego doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych oraz właściwego ich wykorzystania w procesie nauczania-uczenia się. Przy czym dominować powinny metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne aktywizujące uczniów, rozwijające myślenie twórcze, umożliwiające samodzielne odkrywanie świata i zależności w mim występujących.
"Odpowiednie narzędzia", to zgodnie z powyższym cytatem i opinią doświadczonego nauczyciela wszystkie przedmioty, przyrządy i urządzenia przydatne w procesie dydaktycznym, a więc szeroko pojęte środki dydaktyczne.
Środki dydaktyczne – to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości, usprawnienie procesu nauczania i uczenia się oraz uzyskiwanie optymalnych osiągnięć szkolnych.
Środki dydaktyczne skracają proces nauczania pozwalając w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości.
Środkami dydaktycznymi nazywamy przedmioty materialne i znaki symboliczne, które reprezentują w procesie nauczania i uczenia się rzeczywistość w jej naturalnej lub odtworzonej postaci. Pośrednicząc w poznawaniu rzeczywistości, ułatwiają one uczniom lub wręcz umożliw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!