plik doc

Analiza Błędów

Sprawozdanie z laboratorium z metrologi na temat analizy błędów przy pomiarach średnicy wałka za pomocą czujnika pomiarowego i pomiaru średnicy podziałowej gwintu przy użyciu wałeczków pomiarowych.
1. Zasada pomiaru średnicy wałka za pomocą czujnika pomiarowego:       Czujnik pomiarowy mocujemy w tulei chwytowej podstawy pionowej. Najpierw pod trzpień czujnika podsuwamy wzorzec w postaci pakietu płytek wzorcowych o wymiarze łącznym określonym przez pomiar średnicy wałka nar...

plik pdf

pwm pp semestr 4

pwm pp semestr 4
Ćwiczenie nr 5 POMIAR MOMENTU OBROTOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z wybranymi sposobami pomiaru momentu obrotowego wraz z wykorzystaniem uzyskanych wyników. 2. Wprowadzenie 2.1. Definicja momentu obrotowego Moment obrotowy jest to moment sił zewnętrznych powodujący ruch obrotowy wału. Jeśli moment obrotowy działa bezpośrednio na wał, to jest równy momentowi skręcającemu. Wały obracające się z prędkością kątową ω [rad/s] i przenoszące...

plik docx

Przetworniki A/C Metrologia

Sprawozdanie nr 2 metrologia ATH. Przetowniki A/C

LABORATORIUM METROLOGII

Laboratorium nr 2

Przetworniki A\C

plik docx

Przetworniki A/C Metrologia

Sprawozdanie nr 2 z metrologii ATH. Przetworniki A/C

LABORATORIUM METROLOGII

Laboratorium nr 2

Przetworniki A\C


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.