ikona pliku odt

Metody wychowania instytucjonalnego notatki

Opis metod wychowania instytucjonalnego


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.64 kB.


Jakimi metodami współcześnie w wychowaniu instytucjonalnym realizuje się wychowanie patriotyczne, moralne i estetyczne?
     
      Pedagogika to nauka o wychowaniu, która zajmuje się definiowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także jest zasobem wiedzy praktycznej na ten temat. Wychowanie to kompleks celowych wpływów środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Wychowanie instytucjonalne to zamierzone, zaplanowane oddziaływanie instytucji wychowujących takich jak: przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka. Działanie to ma wpływ na stosunek jednostki do otaczającego świata, budowanie systemu wartości, norm, celu życia. W teraźniejszej pedagogice kładzie się nacisk na celowe dokonywanie zmian w człowieku pod wpływem czynników zewnętrznych. Wychowanie daje jednostkom dziedzictwo kulturowe, wzory zachowań, podtrzymuje ciągłość kulturową społeczeństw, a równocześnie przygotowuje do uczestnictwa i przekształcania rzeczywistości społecznej. Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości wolnej, która kierując się własną wolą, realizować będzie wybory adekwatne z moralnymi zasadami oraz działać w środowisku, którego jest ogniwem.
      Wychowanie patriotyczne oznacza przyuczenie do kochania własnej ojczyzny i narodu, łącznie z chęcią do wyrzeczeń i ofiar dla nich. Wychowanie to ma modelować poczucie więzi z własnym narodem oraz bezinteresowne działanie dla wspólnego dobra. Wychowanie patriotyczne staje się coraz istotniejszą dyscypliną ze względu na przemiany społeczno – gospodarcze mające miejsce w naszym kraju, przekształcenia ustrojowe, otwarcie granic, powszechne migracje i procesy integracyjne w Europie. Współcześnie wychowanie patriotyczne może być realizowane w instytucjach metodami nauki historii, języka polskiego, relig
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.64 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!