ikona pliku doc

Metody wychowania notatki

Klasyfikacja metod wychowania


  1183 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1183
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50,50 kB.


KLASYFIKACJA METOD WYCHOWANIA Metoda zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze. Jest to sposób za pomocą którego można dokonywać określonych pożądanych z punktu widzenia celów wychowania, zmian w sytuacjach wychowawczych. - metody wpływu osobistego, - metody wpływu sytuacyjnego, - metody organizowania środowiska społecznego wychowanków. I. GRUPA TO METODY WPŁYWU OSOBISTEGO: 1. WYSUWANIE SUGESTII Poprzez osobisty wpływ - wychowawca może wdrażać dziecko do odpowiedniego postępowania za pomocą odpowiednich bodźców słownych, które są wyrazem jego stanowiska w danych sprawach. Metoda ta może mieć zastosowanie tylko wówczas, kiedy dziecko wie, że wychowawca oczekuje od niego określonych zachowań i gdy zależy mu, aby oczekiwania te zostały spełnione. Wysuwanie sugestii może służyć zarówno wywołaniu nowych form aktywności dziecka, jak i skłanianiu do zaniechania starych, a także zapobieganiu niepożądanym zachowaniom w przyszłości. Można wyróżnić kilka rodzajów wysuwania sugestii, jednak polegają one zawsze na werbalnym kontakcie wychowanków z wychowawca. To znaczy, że przybierają postać rozmowy. Najczęściej stosowane sposoby to: - zachęcenie dziecka do określonego działania, polega ono na sygnalizowaniu przez wychowawcę, jakiego rodzaju zachowań w danej sytuacji oczekuje; - wyjaśnienie dziecku znaczenia reguł postępowania lub ukazywanie powodów, dla których powinno ono postępować w pewien określony sposób; - przestrzeganie dziecka, polega ono na informowaniu, jakie zachowania nie są przez wychowawcę oczekiwane ani pożądane, ma także znaczenie zapobiegawcze, służy do powstrzymywania dzieci od pewnych niepożądanych zachowań. - ocenianie, polega na systematycznym informowaniu wychowanka o tym "w jakim stosunku pozostają jego czyny do uznawanych przez wychowawcę norm i kryteriów postępowania oraz jak przyjmowane są te czyny przez wychowawcę", umożliwia to w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!