ikona pliku doc

metody wychowania notatki

metoda, modelowania. metoda, karcenia, metoda, nagradzania,


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 78,50 kB.


Metody wychowania- systematycznie stosowane sposoby postępowania wychowawczego lub powtarzalne czynności zmierzające do urzeczywistnienia celów, jakie stawia sobie wychowawca.
Metody wychowania określa się również jako świadomie i konsekwentnie stosowany sposób oddziaływania pedagogicznego na jednostkę, grupę lub zbiorowość, dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego.
Wybór metody zależy od:
- wiek, płeć, predyspozycje psychofizyczne sprawcy, czy pracujemy z grupą, czy z jednostką, czas, warunki (środki, sala, itp.), cel
Metoda zadaniowa - polega na powierzaniu dzieciom i młodzieży konkretnych zadań, których wykonywanie prowadzi do konstruktywnych zmian ich zachowań i postaw pożądanych z wychowawczego punktu widzenia, także do wzbogacenia ich wiedzy i doświadczenia w określonej dziedzinie działalności. Chodzi tu zwłaszcza o szeroko pojętą działalność prospołeczną, co znaczy, że w szczególności wysoko ceni się tu zadania służące dobru wspólnemu.
NAJWAŻNIEJSZYMI CECHAMI METODY ZADANIOWEJ SĄ:
- zerwanie z zasadą dominacji nauczyciela,
- samodzielne planowanie i przeprowadzanie pracy przez uczniów,
- uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów,
- zdobywanie wiedzy z jednoczesnym jej wykorzystaniem w praktyce,
- korzystanie z różnych źródeł informacji,
- interdyscyplinarność.
Zasady te można stosować:
      w rodzinie – utrzymywanie porządku i czystości w mieszkaniu oraz przygotowywanie posiłków
Pierwsza kategoria dotyczy: wynoszenia śmieci, wycieranie kurzu, sprzątanie w przedpokoju, pokojach, kuchni, łazienki, odkurzenie lub trzepanie dywanów, mycie okien, pielęgnacja roślin.
Druga kategoria zadań dotyczy przygotowywania posiłków, czyli robienie zakupów artykułów żywnościowych, obieranie ziemniaków, mycie owoców i warzyw, gotowanie, nakrywanie do stołu i zmywanie naczyń.
W rodzinach wielodzietnych ponadto dochodzi opieka nad młodszym rodzeństwem, przejawia s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 78,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!