plik pptx

Starość

Ludzie starzy darzeni są największym szacunkiem w społeczeństwach nazwanych postfiguratywnymi, czyli kierującymi się w postępowaniu przede wszystkim tradycją. Ten model społeczeństwa we współczesnym świecie zanika. Sprawia to szybkie tempo przemian w większości sfer życia, za którymi trudno nadążyć ludziom starszym. Powoduje to, że przestają oni być partnerami dla ludzi młodych. Mimo to jednak zjawisko dyskryminacji i przemocy wobec osób starych występowało znacznie wcześniej.