ikona pliku doc

Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej notatki

pedagogika


  788 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 788
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30,00 kB.


Metody pracy opiekuńczo- wychowawczej Praca opiekuńczo ? wychowawcza polega na organizowaniu warunków dla: prawidłowego rozwoju osobowości wychowanków, zaspokajaniu potrzeb indywidualnych, wyrównywaniu opóźnień i braków. Działalność opiekuńczo-wychowawcza. odbywa się nie tylko w instytucjach ale także w rodzinie, wiosce dziecięcej itp. Celem pracy opiekuńczo ? wychowawczej jest przygotowanie wychowanka aby mógł samodzielnie żyć, osiągnięcie przez wychowanka możliwości i umiejętności kierowania własnym rozwojem i umiejętnością podejmowania własnych wyborów i decyzji, wyrabiania poczucia odpowiedzialności oraz oceny własnych osiągnięć i błędów.. Zadania w zakresie pracy opiekuńczo ?wychowawczej zmieniają się w zależności od potrzeb i sytuacji w jakiej znajduje się wychowanek; zawsze jednak skupiają się wokół tworzenia jak najbardziej sprzyjających warunków dla rozwoju jednostki. Metoda to element składowy procesu wychowawczego, to sposób postępowania wychowawcy z wychowankiem w określonej sytuacji wychowawczej. Metoda powinna charakteryzować się stosowaniem określonych, uporządkowanych środków. Działanie, które w konkretnych sytuacjach wychowawczych można powtarzać. W metodyce wychowania podstawowym celem postępowania wychowawczego czyni się wywieranie wpływu na aktywność wychowanka, a w metodyce pracy opiekuńczo-wychowawczej zaspokojenie potrzeb wynikających z braku i kształtowanie nowych potrzeb rozwoju. Uniwersalny charakter metod wychowania sprawia, że w pewnym zakresie mogą być stosowane w codziennej praktyce opiekuńczo-wychowawczej. Wychodząc ze słusznego założenia, że wszelkie wychowanie polega na zewnętrznym aktywizowaniu wychowanka, a następnie na utrwalaniu wywołanych w ten sposób procesów psychicznych, musimy przyjąć, że metody, za pomocą których można to osiągnąć, mają uniwersalny charakter. Dobór metod zależy więc nie t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!