ikona pliku odt

metody nauczania kupisiewicz notatki

metody nauczania kupisiewicz


  263 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 263
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.82 kB.


Metody nauczania wg Kupisiewicza
Methodos – z jez. Greckiego oznacza drogę , sposób postępowania .Metody nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami , który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce , jak również rozwijanie zdolności zainteresowań poznawczych uczniów.
Dobór metod nauczania zależy od :
      wieku uczniów
      treści nauczania
      celów i zadań pracy dydaktyczno- wychowawczej
      organizacji i środków , których zamierza użyć nauczyciel
Klasyfikacja metod nauczania :
      metoda objaśniająco -problemowa(reprodukcyjna)- ćwiczy pamięc , daję wiedzę ale nie zapewnia radości z badań naukowych
      metoda problemowa – skłąda się z wykładu , obserwacji , wycieczki itd. ; uczniowie są wdrażani do logicznego myślenia
      metoda częsciowo poszukująca- np. samodzielna praca uczniów
      metoda badawcza – dzięki której uczeń poznaje stopniowo zasady i fazy badania naukowego
Podział wg Cz. Kupisiewicza:
      Metody oparte na słowie:
      wykład -służy do przekazywania informacji w sposób usystematyzowany
      opowiadanie-polega na przedstawieniu tematu o określonej akcji i w czasie ; powinno być realizowane żywo i barwnie
      pogadanka -rozmowa nauczyciela z uczniem w toku której nauczyciel przedstawia określone treści ; stawia pytania na które uczniowie odpowiadają
      opis- dotyczy na ogół charakterystyki cech, budowy, struktury itp. określonych rzeczy tzn. tego co jest wzglednie stałe
      dyskusja -polega na wymianie poglądów na określony temat
      praca z książką- stanowi jeden z ważniejszych sposobów zarówno poznawania jak i utrwalania nowych wiadomości ; do samodzielnego posługiwania się książką uczniowie muszą być odpowiednio przygotowani przez szkołe. Najważniejszymi elementami tego przygotowania są: umiejętność sprawnego czytania oraz umiejętność sporządzenia notatek.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.82 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!