ikona pliku doc

metody nauczania notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 279.50 kB.


Klasyfikacja metod Nauczania
W. M. Francuz: Dydaktyka przedmiotów zawodowych. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów pedagogicznych w wyższych uczelniach technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 1995 s. 31
Klasyfikacja metod nauczania według autorów wybranych opracowań pedagogicznych:
      wg K. Sośnickiego
      podające
      poszukujące
      dyskusyjne
      wg Cz. Kupisiewicza oparte na:
      słowie
      obserwacji i pomiarze
      działalności praktycznej
      wg B. Nawroczyńskiego
      podające
      poszukujące
      laboratoryjne
      wg Z. Wiatrowskiego
      podające
      poszukujące
      kierowania samodzielną pracą uczniów
      wg K. Kruszewskiego
      słowne
      oglądowe
      praktyczne
      gier dydaktycznych
      wg J. Zborowskiego
      służące opracowaniu nowego materiału
      utrwalania
      sprawdzania wyników nauczania
      wg W. Okonia
      podające (uczenie się przez przyswajanie)
      problemowe (uczenie się przez odkrywanie)
      waloryzacyjne (uczenie się przez przeżywanie)
      praktyczne (uczenie się przez działanie)
      wg T. Nowackiego
      nauczania teoretycznego:
      wykład
      pogadanka
      dyskusja
      opis
      opowiadanie
      wyjaśnienie
      nauczania praktycznego:
      rozwijanie umiejętności
      pokaz
      ćwiczenie
      instruktaż
      inscenizacja
Zmodyfikowany podział Metod nauczania
E. Goźlińska: Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej. Wydawnictwa CODN, Warszawa 1997 s. 65
(za F. Szloskiem)

Metody aktywizujące
      Metoda przypadków
      Metoda sytuacyjna
      Metoda inscenizacji
      Dyskusja dydaktyczna
      Metoda projektu
      Metoda tekstu przewodniego
      Symulacje
      Gry dydaktyczne
Są sposobami postępowania dydaktycznego, które stwarzają warunki do zaangażowanego i aktywnego udziału słuchacza w zajęciach lekcyjnych.
Metoda przypadków
Metoda polegająca na analizie, a następnie dyskusji nad przedstawionym przez nauczyciela opisie zdarzeń (opis przypadku), odnoszącego się do działalności człowieka. Przedstawia się sytuację problemową w taki sposób, aby można było wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie.
Meto
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 279.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!