ikona pliku doc

Metody i techniki badawcze notatki

Ściąga na egzamin, 1 rok socjologia


  1072 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1072
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 202,50 kB.


1.Proces badawczy i jego etapy. PROCES BADAWCZY ? jest to ciąg czynności prowadzących od sformułowania problemu badawczego do jego rozwiązania. Przebiega w II fazach: I faza to faza konceptualizacji badań(koncept ? pomysł) II faza to faza realizacyjna, w obrębie której realizujemy badania FAZA I przebiega w następujących etapach: -Sformułowanie problemu badawczego ? to pytanie wyznaczające granicę niewiedzy badacza. -Pytania mogą mieć różną postać: -Pytania dopełnienia (czy, który, jakie) -Pytania rozstrzygnięcia(pytania formułowane przy pomocy partykuły ?Czy? i odpowiedzią jest ?tak? lub ?nie?) -Strukturalizacja problematyki badawczej ? to zabieg polegający na tym, że stawiamy szereg pytań cząstkowych w taki sposób, aby ich zakres był taki sam, jak zakres problemu głównego. -Dobór zmiennych, kategorii i wskaźników -2 rodzaje cech: Cechy stałe ? występują w całej badanej zbiorowości Cechy zmienne ? takie, które mają minimum 2 wartości, postaci. -Rodzaje wskaźników: Wskaźniki empiryczne Wskaźniki definicyjne Wskaźniki inferencyjne -Formułowanie hipotez -Hipoteza to przypuszczenie Każda hipoteza poprawnie sformułowana ma dużą wartość. Falsyfikacja hipotezy to jej odrzucenie. -Weryfikacja ? -Dobór próby ? ustalamy kogo będziemy badać -Populacja badawcza ? ogół ludzi, których dotyczą wyniki badań -Próba badawcza ? jest częścią populacji, w obrębie której prowadzone są badania. -Dobór terenu badań ? czasem łączy się z próbą -Dobór metod, technik i narzędzi -Metoda ? ogólna dyrektywa mówiąca o sposobie prowadzenia badań -Technika badawcza ? sposób prowadzenia badań -Pilotaż albo badania pilotażowe ? badania wstępne, testujące przydatność narzędzia. -Przeprowadzane w zbiorowości docelowej. -Osoby badane w badaniach pilotażowych nie mogą być włączon
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 202,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!