ikona pliku doc

Metody i Techniki notatki

Krótki podział metod pedagogicznych,


  330 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 330
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 63.50 kB.


Egzamin z metod pedagogicznych.
Metody:
Eksperyment jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem. Jest szczególnym przypadkiem obserwacji, ale od obserwacji różniący się bardziej złożoną strukturą, staranniej opracowanym zamysłem badawczym i posługiwaniem się większą i różnorodną ilością narzędzi badawczych. Polega na wprowadzeniu do wybranego układu specjalnie przez nas wybranego czynnika w celu uzyskania pożądanych zmian układu lub w celu sprawdzenia jakie zmiany w obserwowanym układzie zajdą pod wpływem owego nowego czynnika zwanego zmienną niezależną. Celem jest więc wykrycie związków przyczynowo – skutkowych między zmienną niezależną a elementami badanego układu. Eksperyment dostarczy wychowawcy wiedzy o skuteczności poszczególnych działań, o efektach podejmowanych inicjatyw wychowawczych czy dydaktycznych lub też o wartości nowych metod nauczania, bądź pracy wychowawczej. Rezultatem są zawsze określone zmiany, nie tylko badanego układu lecz także zasobu naszej wiedzy. Zmiany będziemy obserwować w przebiegu procesu oraz w efektach końcowych. Ze zmianami wiążą się dwie sprawy. Pierwsza natury pedagogicznej i wiąże się z techniką wykrywania zależności między zmienną niezależną a innymi elementami badanego układu. Najlepsze metody opracował Mill w postaci pięciu kanonów: kanon jedynej różnicy; kanon jedynej zgodności; kanon połączonej różnicy i zgodności; kanon zmian towarzyszących; kanon reszt. Stanowią one fundamentalną zasadę dociekania istoty zachodzących zależności i podstawę zasadnych domysłów uogólniających. Druga natury moralnej, gdyż zmienianym przez nas układem jest prawie zawsze grupa wychowanków lub fragment rzeczywistości wychowawczej ściśle z młodzieżą lub
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 63.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!