ikona pliku doc

metody finansowania notatki

metody finansowania


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 63.50 kB.


     
Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym elementem polityki każdego państwa. Najbardziej drażliwa pozostaje kwestia finansowania systemu ochrony zdrowia. Przyjęty w danym kraju sposób finansowania służby zdrowia związany jest bezpośrednio ze stosowanym w nim modelem systemu zdrowotnego. Zdrowie stanowi wartość nadrzędną dla każdego człowieka, a jego utrata powoduje poważne konsekwencje finansowe nie tylko dla jednostki, ale także społeczeństwa.
Do typowych modeli systemu zdrowotnego zaliczamy następujące:
Bismarcka,
Beveridge’a,
rezydualny (rynkowy),
Siemaszki.
W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje jeden z dwóch modeli organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej: Bismarcka lub Beveridge’a
Szerzej modele systemów zdrowotnych UE [w:] M. Paszkowska, Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE, „e-Finanse” 2006, nr 1. . Model ubezpieczeniowy Bismarcka jest najstarszym z klasycznych i wywodzi się z rozwiązań przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu na wypadek choroby z pakietu ustaw socjalnych zainicjowanych przez kanclerza Rzeszy Niemieckiej, Ottona von Bismarcka. Jest on oparty na ubezpieczeniach, których celem jest ochrona ludzi (pracowników) przed nieprzewidywalnym zdarzeniem (chorobą) i wynikającą z niego utratą bezpieczeństwa materialnego rodziny. Płatnicy (Kasy Chorych) zawierają kontrakty z instytucjami opieki zdrowotnej na świadczenie usług zdrowotnych ubezpieczonej populacji. W ujęciu klasycznym ubezpieczenie jest obowiązkowe tylko dla osób o niższych dochodach (np. w Polsce uczestnictwo w systemie jest obowiązkowe dla wszystkich), natomiast osoby o wyższych dochodach mogą dobrowolnie uczestniczyć w funduszach lub przystąpić do prywatnych programów ubezpieczeniowych. W Polsce od 1999 r. model systemu zdrowotnego z licznymi modyfikacjami oparty jest na systemie Bismarcka
Po II wojnie światowej ukształtował się model angielskiej narodowej (państwowej)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 63.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!