ikona pliku docx

Metody badawcze notatki


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16,21 kB.


10/10/2019
PSYCHOLOGIA – PODSTAWOWE MOTODY BADAWCZE
1. Metody badawcze:
    Obserwacja psychologiczna
    Wywiad
    Rozmowa psychologiczna
    Eksperyment
    Testy inteligencji i zdolności
    Techniki kwestionariuszowe
2. Obserwacja psychologiczna:
    Metoda pośrednia polegająca na spostrzeganiu pewnych zjawisk fizycznych za pomocą zmysłów i interpretacji tych spostrzeżeń, czyli wyszukiwaniu zjawisk psychicznych, które się w nich objawiają
    Do takiej interpretacji nadają się tylko te procesy fizyczne, które pozostają w stałym związku z procesami psychicznymi, np. łzy mogą być wyrazem uczucia smutku.
3. Wywiad:
    Metoda badawcza, polega na zebraniu potrzebnych informacji dotyczących osób czy określonych zjawisk od kompetentnego informatora.
    Rozmowa o pacjencie z innymi osobami.
4. Rozmowa psychologiczna:
a) Przeprowadzana z osobą badaną, gdy chcemy uzyskać informację o niej od niej samej.
b) Rozmawiając z taką osobą, nie powinniśmy czuć się wyżsi od danej osoby, to ta osoba.
powinnam być najważniejsza w tym momencie. Najważniejsze, żeby zachęcić pacjenta do
tego, żeby się otworzył przed nami, zapewnić że spróbujemy pomóc, zapewnić że wszystko
co jest omawiane, zostaje w gabinecie.
c) Do każdej osoby należy podejść inaczej, swój wstęp rozmowy z daną osobą, należy
dostosować do wieku danej osoby

5. Testy psychologiczne:
    Służą do badania różnych dyspozycji psychicznych
    Dają możność oceny psychicznej jednostki
    Pozwalają na postawienie diagnozy psychologicznej
    Przez testy psychologiczne rozumie się zdania dane osoby badanej do rozwiązania, pozwalające na określenie danej właściwości i porównanie jej z ustalonymi normami lub wynikami innych osób
    Testy służą przede wszystkim pomiarowi poziomu inteligencji i zdolności
6. Kwestionariusze w psychologii
    Podobny w budowie do testu, tzn. również zawiera pytania, ale w odróżnieniu od testu, nie ma w nim odpowiedzi dobrych ani złych
    Służy przede wszystkim do określania cech osobowości, poglądów i preferencji
7. Eksperyment:
    Pożądane zjawisko w eksperymencie wywołujemy sami
    Cecha 1 - Należy obserwować przebieg eksperymentu manipulując zmiennymi
Cecha 1 - Zmienne eksperymentalne:
    Niezależne – zmienne, którymi manipulujemy i które kontrolujemy (np. wiek, płeć, wyksztalcenie
    zależne – zmienne, których zmienność badamy.
Cecha 2 - Możliwość kontroli czynników
    od których zależy dane zjawisko i kontroli zmian wywoływanych przez nie.
Cecha 3 - Obiektywne rejestrowanie zmian
    w eksperymencie jednostka jest świadoma uczestnictwa i dlatego w łatwy sposób możemy wprowadzić techniki pomiarowe
Cecha 4 - Powtarzalność    
    Interesujące badacza zjawisko może wywołać wiele razy, sprawdzając słuszność wysuniętych hipotez lub stałość reakcji.
    badanie nad wydajnością pracy wśród pracowników western Electric Company w fabryce Hawthorne Works
8. Efekt Hawthorna:
    zjawisko będące źródłem błędów podczas prowadzenia badań na grupie ludzi, wynikające z tego, że wiedzą o tym, ze uczestniczą w eksperymencie.
    Wydajność pracy wzrastała również w grupach eksperymentalnych, jak i kontrolowanych. Przyczyną było zaangażowanie się naukowców w proces badawczy i ich ciała obecność, dzięki czemu osoby badane starały się pracować coraz bardziej wydajnie w trakcje eksperymentu.
9. Eksperyment Milgrama:
    Skłonność ludzi do podporzadkowania się autorytetom.
    Na zachowanie ludzi silniejszy wpływ ma sytuacja. Silniejsza niż osobowość, pragnienia, przeżycia, motywy, postawy.
    Rażenie prądem przy błędnej odpowiedzi
10. Eksperyment Ascha
    Osoba badana poddaje się presji osób uczestniczących w badaniu
    Odpowiada na pytania tak, jak reszta, żeby jej nie wykluczyli z grupy
    Odpowiedzi na te pytania są błędne i osoba badana doskonale o tym wie
    Eksperyment z kreskami na kartce papieru
11. Eksperyment przerwany z więźniami.
    Więźniowie poddają się wszystkiemu co każą im robić
    Nie przeciwstawiają się temu
    Ich wspomnienia po kilku latach są różne


To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16,21 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!