ikona pliku doc

Metody badania czasu wolnego notatki

ankieta, wywiad i inne


  216 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 216
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 84.00 kB.


Metodologiczne problemy badania czasu wolnego Metody, techniki i narzędzia badawcze W opracowaniach metodologicznych można spotkać się z bardzo różnymi klasyfikacjami metod i technik badawczych. Różnice te są na tyle poważne, że to, co dla niektórych jest metodą, dla innych jest technika i odwrotnie. ?Najczęściej w pedagogice definiuje się metodę jako zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badacza, zmierzających do rozważenia określonego problemu naukowego: określony powtarzalny sposób rozwiązania problemu?. Wg S. Nowaka: ?[?] metody badawcze to przede wszystkim typowe i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych empirycznych, służące do uzyskiwania maksymalnie (lub optymalnie) uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania?. ?[?] metoda jest pojęciem najszerszym i nadrzędnym w stosunku do techniki narzędzia badawczego. Technika z kolei jest pojęciem podrzędnym wobec metody i nadrzędnym w stosunku do narzędzia badawczego. To ostatnie zaś ma zakres najwęższy i jest pojęciem podrzędnym zarówno wobec pojęcia metody jak i pojęcia techniki badawczej?. Poniżej przyjąłem podział metod, technik i narzędzi badawczych wg. T. Pilcha: Metody badań: - eksperyment pedagogiczny, - monografia pedagogiczna (techniki to ? badanie dokumentów, ankieta, wywiad, czasami elementy obserwacji uczestniczącej), - metoda indywidualnych przypadków (techniki to ? wywiad, obserwacja, analiza dokumentów osobistych, niekiedy techniki projekcyjne, testy), - metoda sondażu diagnostycznego (technika to ankieta). 2. Techniki badań: - obserwacja - wywiad - ankieta - badanie dokumentów, analiza treści, techniki projekcyjne - techniki socjometryczne 3. Narzędzia badawcze: - kwestionariusz wywiadu - kwestionariusz ankiety - test socjometryczny - dyspozycje i arkusz obserwacji
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 84.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!