ikona pliku doc

Metody badań w pedagogice społecznej notatki

Notatka z ćwiczeń z pedagogiki społecznej


  337 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 337
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 53.00 kB.


(Notatki z ćwiczeń z pedagogiki społecznej) Metody badań pedagogiki społecznej Studium indywidualnego przypadku Metoda grupowa Metoda organizowania środowiska Ad.1. Studium indywidualnego przypadku (twórca- Mary Richmond) Metoda indywidualnych przypadków podejmuje i rozwija to co jednostkowe, indywidualne w człowieku, jego losie i najbliższym środowisku w celu usprawnienia, wzmocnienia i poprawy jego sytuacji życiowej bądź traktuje to jako źródło wiedzy o zjawiskach szerszych, ogólniejszych, bardziej uniwersalnych. Definicja wg Tadeusza Pilcha: ?Metoda ind. przyp. jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej przez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawisk w celu podjęcia działań terapeutycznych.? Ta metoda uwzględnia: wgląd na cechy osobowościowe jednostki rozpoznanie wpływów, zasobów i zagrożeń w otoczeniu społecznym jednostki bezpośrednie oddziaływanie osoby na osobę bezpośrednie oddziaływanie przez otoczenie społeczne Istotę metody stanowią: studium przypadku (case study)- społeczna diagnoza przypadku, zebranie wiedzy na temat jednostki, analiza sytuacji życiowej jednostki praca z przypadkiem (case work)- praktyczna, zadaniowa część Etapy pracy z przypadkiem: 1. Etap rozpoznania- polega na zdiagnozowaniu przypadku: identyfikacja problemu, zebranie materiału. Diagnoza dotyczy następujących sytuacji: * bytowej- mieszkaniowo-materialna (dochód, jak mieszka) * osobistej- rodzinnej * społecznej- jak radzi sobie w środowisku * zdrowotnej- psychofizycznej 2. Określenie planu działania z przypadkiem 3. Prowadzenie przypadku stosownie do opracowanego planu. Prawidła pracy z jednostką: jednostki ani rodziny nie można traktować wedle jakiejkolwiek teorii ani reguły
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 53.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!