ikona pliku docx

metody badań w pedagogice społecznej notatki

metody badań w pedagogice społecznej


  1078 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1078
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16,22 kB.


Internetowa Baza Pomocy Studentów Psychologii - psychol

www.psychobaza.prv.pl

Odwiedź nas!

Etapy procesu badawczego

1.zdefiniowanie problemu

2. przegląd danych na temat

3. własne hipotezy

4. kwestie etyczne

5. projekt badawczy

6. zebranie danych

7. analiza danych

8. weryfikacja, wnioski

Problemy badań ankietowych

1.reprezentatywność

2. wiarygodność (jakość danych, rzetelność trafność)

Źródła obciążeń

1.charakter badania

2. char ankietera

2. char respondenta

Warunki aby Ss uznać za Ss

1.dostęp do zasileń energetyczno inf.

2. zdolność do skoordynowanych działań (brak konfliktów wew.)

3. jasno określone cele

WIĘŹ SPOŁECZNA

Więź społeczna opiera się na:

1.świadomości przynależności do grupy

2.podzielaniu przekonań grupy

3.podzielaniu konformizmu grupy

4. przekładaniu nad interes własny interesu grupy

Rodzaje więzi społecznych

wg Rybickiego

1.naturalne

2.stanowione

3.zrzeszeniowe

wg zasięgu

1.małego zasięgu

2.dużego zasięgu

wg treści i wielości

1.społeczeństwo małomiasteczkowe

2.społeczeństwo wielkomiejskie (char zrzeszeniowy)

Czynniki kształtujące więź społeczną

1.obiektywno formalne (polityka, kościół, prawo)

2.subiektywno spontaniczne (normy społeczne, wartości kulturowe, wzory zachowań)

Cechy więzi społecznej

1.ulega zmianom w czasie

2.zróżnicowana intensywność i trwałość

3.ustruktulizowana

Elementy więzi społecznej

1.stycznośc przestrzenna

2.stycznośc psychiczna

3.styczność społeczna

4.styczność ze względu na: przedmioty, formę przestrzeni, potrzeby)

5.wzajemne oddziaływanie

6.stosunki społeczne

7.zależność społeczna                                                                      

.

Mechanizmy kontroli społecznej

1.przemoc fizyczna

2.środki prawne i polityczne

3.presja ekonomiczna

4.plotka I ośmieszanie

5.pogarda i wykluczenie

6.perswazja

7.system moralny

8.kodeksy środowiskowe

Co wpływa na pojawienie się uprzedzeń

1.mechanizm kozła ofiarnego

2.konflikt społeczny

3.etnocentryzm

4.stereotypy

Podziały stratyfikacyjne

1.polityka

2.rasa

3.etniczność

4.kasty

5.klasy społeczne

6.stany (np. WB- Lord)

7.zawód

5 cech grupy społecznej

1.min 2 lub 3 osoby

2.typ fizyczny

3.typ moralny

4.typ członkostwa (realny czy idealny)

5.system więzi i instytucji społecznych

Funkcje rodziny

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16,22 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!