ikona pliku doc

metody badań pedagogicznych - zagadnienia notatki

zagadnienia np. obserwacji, badania ilościowe i jakościowe, hipotezy, etapy badań....


  1085 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1085
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB.


BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE
Badania ilościowe są to badania polegające na opisie i analizie badanych faktów, procesów i zjawisk w sposób ilościowy, czyli w postaci pewnych zapisów matematycznych, obliczeń i zestawień statystycznych. Są więc bardzo podobne do pomiaru. Badania ilościowe stosowane są przede wszystkim do badania rzeczy, które da się zmierzyć, policzyć, dotknąć i zobaczyć.
Badania jakościowe
Są to badania, które polegają przede wszystkim na analizowaniu badanych zjawisk.
Skoncentrowane są głównie na pojedynczych osobach lub małych grupach celowo dobranych osób i dotyczą na ogół czynników trudno wymiernych. Pozwalają nam odpowiedzieć na pytania „dlaczego?” i „jak?”. Głównymi celami  tego typu badań jest poznanie motywów postępowania, dotarcie do nieujawnionych bezpośrednio przyczyn zachowania oraz interpretacja głęboko ukrytych potrzeb i emocji. Badania jakościowe polegają na rozmowie osoby badanej lub niewielkiej grupy osób badanych z udziałem osoby prowadzącej badanie, inicjującej i sterującej przebiegiem rozmowy lub dyskusji na określony z góry temat.
PROBLEMY BADAWCZE I KRYTERIA ICH POPRAWNOŚCI
problemem badawczym - Na ogół jest nim pytanie w miarę
precyzyjnie określające cel zamierzonych badań i jednocześnie
ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na interesujący nas temat.
Problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań; umożliwia
bowiem dokładniejsze poznanie tego. co rzeczywiście zmierzamy
zbadać. Dlatego też stanowi on. podstawowy składnik każdego
liczącego się w nauce badania. Przypuszcza się nawet, iż poprawne
sformułowanie problemu badawczego jest bardziej cenne pod względem
naukowym niż jego rozwiązanie.
Problem badawczy ma być:
-       prosty
-       jasny
-       wyczerpujący
TYPY PROBLEMÓW
-Problemy naukowo-badawcze „zmierzają do odkryć powszechnie
nieznanych zjawisk, do odkryć zjawisk nieznanych dotąd także
uczonym" dotyczą pytań, n
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2011-01-23 18:15:05 martunia440

    Jak dla mnie super, bardzo się przydał, pozdro ;D

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!