ikona pliku doc

Metody badań pedagogicznych notatki

Etapy postępowania badawczego! Zagadnienia z Metod Badań PEdagogicznych Definicję wg. różnych autorów


  998 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 998
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,80 kB.


Metody badań pedagogicznych!!!- zagadnienia.
1. Cel i przedmiot badań( uzasadnienie wyboru tematu)
Każda praca badawcza- musi posiadać swój, jasno sprecyzowany, cel i przedmiot badań. „Każde badanie naukowe prowadzone jest w określonym celu. Cel to pożądany, przewidywany stan rzeczy, który jednostka pragnie w wyniku swojego działania osiągnąć. To miejsce, do którego jednostka zmierza, lub końcowy efekt lub rezultat, który badacz zamierza osiągnąć w postępowaniu badawczym.”< A. W. Maszke>
określa pojęcie „badanie” jako „fragment ogółu czynności naukowych, polegających na zbieraniu, analizowaniu danych w toku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z badaną rzeczywistością, celem uzyskania odpowiedzi na sformułowane uprzednio pytania, czy do rozstrzygnięcia prawdziwości sformułowanej hipotezy.” W definicji autor zawarł kolejne etapy postępowania badawczego, poczynając od ustalenia celu i przedmiotu badań, aż po zweryfikowanie i opracowanie wcześniej sformułowanych hipotez.
Po zapoznaniu się z interpretacją pojęcia „badanie”, należałoby również zapoznać się z propozycjami wyjaśnienia znaczenia „celu badania”, jako następnego wyrażenia, określającego kolejny etap postępowania badawczego.
Za< W. Zaczyńskim>, autorem „Pracy badawczej nauczyciela”, można zacytować, iż cel badań to „bliższe określenie tego, do czego zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w swoim działaniu(...)”Cel badania powinien być jasno sprecyzowany i zrozumiały. Powinien cechować się także konkretnością i realnością.
Porównując wszystkie ujęcia celu badawczego można zatem stwierdzić, że jest to przewidywalny, pożądany stan rzeczy, jaki powinien być osiągnięty po przeprowadzeniu badań i po zweryfikowaniu ich efektów. Ponadto cel badania empirycznego „ jest realny wówczas, gdy wytyczone zamierzenia leżą w granicach możliwości danego badania (warunki działan
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,80 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!