ikona pliku doc

Metody Badań Pedagogicznych notatki

Metody Badań Pedagogicznych wykłady: zawiera teoretyczne podstawy badań, charakterystykę i funkcje teorii w badaniach pedagogicznych,obliczanie i interpretacje niektórych miar przeciętnych i rozproszonych ...


  839 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 839
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 945,50 kB.


w1 - - pedagogika jako nauka - Warunki (przedmiot badan, terminologia, metodologia) (021006) Cele badania: Plan - przygotowanie koncepcji badań - pisemny plan własnych badań - odpowiada etapom badania naukowego Przeprowadzenie Opracowanie wyników Etapy badania naukowego a etapy postępowania w badaniach pedagogicznych. Istota rodzaje i warunki poprawności problemów i hipotez badawczych procedura formułowania problemów badawczych pojęcie i rodzaje zmiennych i wskaźników w pedagogice wskaźniki a narzędzia badawcze Etapy: Temat pracy Przedmiot badań - to czym badacz w swoich badaniach się zajmuje (co? procesy, zjawiska, opinie, zdarzenia, relacje) Cele badań - podział celów: poznawczy - precyzyjne zaznaczenie do czego badacz zmierza, co chce uzyskać, co jest jego zamiarem, dążeniem; sformułowanie celu poznawczego jest zawsze zdaniem oznajmującym praktyczny - wykazanie praktycznej przydatności wyników badań: po co, komu i dlaczego wyniki badań mogą być przydatne - podział celów (wynikający z funkcji nauki); cele te składają się na cel poznawczy;: deskryptywny czyli opisowy (co badacz chce opisać w swym badaniu), eksplikatywny czyli wyjaśniający (co chce badacz wyjaśnić w swym badaniu), prognostyczny (badacz opisuje jakie są prognozy), ewakuacyjny czyli wartościujący (badacz wartościuje swoją propozycje zmian, dlaczego to co proponuje jest lepsze); - cel osobisty - osobiste zainteresowanie badacza badaniem - cel społeczny - gdy wyniki badań wdrożone będą mogły pomóc czy ulepszyć przebieg procesu... Sformułowanie problemu głównego - Problem - pytanie na które poszukujemy odpowiedzi - rodzaje problemów: informacyjne (odpowiedz uzyskuje się przez pytanie, szukanie w źródłach), badawcze (pytanie lub zespół na które można znaleźć odpowiedż tylko przez podjecie badania naukowego) - rodzaje pytań badawczych: charakterze dopełnienia (jaki, który
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 945,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!