ikona pliku docx

Metody badań marketingowych notatki

Praca zaliczeniowa z marketingu. Temat \"Metody badań marketingowych\". 3 strony. Krótko, zwięźle i na temat.


  234 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 234
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.20 kB.


 Kierownicy marketingu potrzebują często głębszych analiz wybranych zagadnień. Może to być na przykład raport o sytuacji na rynku, tekst preferencji konsumentów wobec pewnych produktów, prognoza sprzedaży produktu w danym rejonie albo analiza efektywności reklamy. Najczęściej jednak jest tak, że kierownictwo nie ma czasu, potrzebnej wiedzy i umiejętności, aby samemu zdobyć te informacje. Należy wtedy zlecić przeprowadzenie badań marketingowych o których metody mam zamiar przedstawić w dalszej części pracy.

 Badania marketingowe to systematyczne planowanie, zbieranie, analiza i przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo może prowadzić badania marketingowe w różny sposób. Małe przedsiębiorstwa mogą poprosić o to studentów lub wykładowców lokalnych uniwersytetów lub szkół biznesu, mogą też wynająć firmę zajmującą się badaniami marketingowymi. Większość dużych przedsiębiorstw posiada własne działy badań marketingowych. Kierownik działu badań marketingowych działa jako kierownik badań ( podlegający wiceprezesowi), ich administrator oraz działa jako doradca przedsiębiorstwa i jego rzecznik.

Możemy rozróżnić trzy grupy specjalistów „z zewnątrz” :

  1.  Firmy marketingowe o szerokim profilu badań firmy te regularnie zbierają informacje handlowe związane z konsumentami i sprzedają je za stosowną opłatą poszczególnym klientom.
  2.  Firmy marketingowe działające na zlecenie firmy te są wynajmowane, aby przeprowadzić określone projekty badawcze.
  3.  Wyspecjalizowane firmy badań marketingowych firmy takie dostarczają wyspecjalizowanej informacji dla innych firm marketingowych lub działów marketingu w przedsiębiorstwach.

Opracowując plan badawczy możemy zastosować którąś z metod badawczych. Istnieją cztery zasadnicze sposoby zbierania informacji : obserwacja, wywiad zogniskowany, wywiad za pomocą kwestionariuszy i ankiet oraz eksperyment.

Wyjaśnijmy po kolei każdą z nich:

  1.  Badania oparte o obserwacje nowe informacje można zdobyć obserwując odpowiednich ludzi i odpowiednie miejsca.

Prowadzący badania dla LOTu mogą odwiedzać porty lotnicze, biura towarzystw lotniczych i biura podróży, aby posłuchać opinii pasażerów o różnych przewoźnikach i zobaczyć, jak zorganizowana jest obsługa podróżnych. Mogą oni też latać samolotami LOTu oraz ich konkurentów, aby zbadać jakość usług oferowanych na pokładzie samolotu.

Takie badania mogą dostarczyć użytecznych hipotez dotyczących postępowania pasażerów przy wyborze przewoźnika.

  1.  Badania oparte na wywiadzie zogniskowanym (w grupie dyskusyjnej)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.20 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!