ikona pliku doc

metody badań notatki

metodologia, badań, pedagogicznych,definicje


  230 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 230
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 78.50 kB.


3. Pojęcie metod i technik badawczych w empirycznej pedagogice
METODA: Wielu autorów definiuje metodę jako sposób dochodzenia do prawdy, poprzez formułowanie sprawdzonych twierdzeń.
T. Pilch uważa, że „metoda jest zespołem czynności i zabiegów zmierzających do poznania określonego przedmiotu. Jest to pewnego rodzaju charakter działania, jaki podejmujemy do zdobycia interesujących nas danych”
T. Pilch, Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych, Warszawa 1971, s.79..
Wg M. Łobockiego metoda to „sposoby postępowania naukowego, mające na celu rozwiązanie sformułowanego uprzednio problemu”
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2003, s.27..
K. Konarzewski „metoda to po prostu sposób osiągnięcia celu”
K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000, s.9..
Natomiast S. Juszczyk metoda to „określony i powtarzalny sposób zbierania pewnego typu informacji, które są niezbędne do zweryfikowania postawionych na wstępie hipotez i rozwiązania danego problemu empirycznego”
S. Juszczyk, Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych, Katowice 2001, s.63..
W badaniach pedagogicznych najczęściej używa się : metoda sondażu diagnostycznego, metoda indywidualnych przypadków, eksperyment pedagogiczny i monografia pedagogiczna.
TECHNIKA:
T. Pilcha „czynności praktyczne regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów”
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, s.42..
M. Łobocki, technika to „bliżej skonkretyzowane sposoby realizowania zamierzonych badań, które są podporządkowane metodom badawczym, pełniąc wobec nich służebną rolę”
M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007, s.27..
J. Sztumski. Technika to „zespół czynności związanych z różnymi sposobami przygotowania i przeprowadzania
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 78.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!