plik odt

Metody wychowania instytucjonalnego

Opis metod wychowania instytucjonalnego
Jakimi metodami współcześnie w wychowaniu instytucjonalnym realizuje się wychowanie patriotyczne, moralne i estetyczne?             Pedagogika to nauka o wychowaniu, która zajmuje się definiowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także jest zasobem wiedzy praktycznej na ten temat. Wychowanie to kompleks celowych wpływów środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające...

plik odt

metodyka

metodyka
METODYKA RESOCJALIZACJI       Od metodyki jakiejkolwiek działalności oczekuje się przede wszystkim odpowiedzi na dwa pytania: 1. Co należy robić, aby osiągnąć założone cele? - dotyczy zadań składających się na daną działalność, 2. Jak należy to robić ? - pytanie o metody działania       W przypadku metodyki resocjalizacyjnej chodzi o zad...

plik doc

Techniki oddziaływań wychowawczych

Techniki odziaływań wychowawczych
TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA 6. Techniki oddziaływań wychowawczych. Techniki oddziaływań wychowawczych   1. Techniki wymiany opinii Na techniki wymiany opinii składają się takie techniki wychowania jak: Technika „burzy mózgów”, technika decyzji grupowej, technika sondażu opinii, technika swobodnej ekspresji słownej i technika kontaktów międzyludzkich.    ●TECHNIKA „BURZY MÓZGÓW” Ta technika umożliwia uczniom zgłaszanie własnych pomysłów dotycząc...